GRENADIERS

L. Jongema

Die muts was even wennen vandaag. Om de kleine veertjes op het hoofddeksel zo min mogelijk te beschadigen, hebben de grenadiers zonder mutsen geoefend voor Prinsjesdag. L. Jongema - “medisch verzorger Bravo-compagnie elfde bataljon infanterie peloton” - wist dus niet dat het gevaarte zoveel regenwater kon opnemen en zo zwaar kon zijn.

Grenadiers en Jagers werden in 1829 bij Koninklijk Besluit opgericht. Samen maken zij nu deel uit van de luchtmobiele brigade. De grenadiers waren vroeger de handgranaatwerpers uit de voorste linie. Zij werden vooral gerecruteerd op moed en lengte: iemand met lange armen werpt verder dan iemand met korte armen. Jagers moesten juist klein van stuk zijn. Zij opereerden in front en op de flanken en moesten zich ongezien kunnen verplaatsen.

Vandaag in de Koninkijke Stoet is het onderscheid tussen grenadiers en jagers vertroebeld. De jagers die meelopen zijn eigenlijk als jagers verklede grenadiers. “De jagers zelf houden in voormalig Joegoslavië de boel rustig”, verklaart Jongema. Hij had zich overigens best als jager willen kleden. “Die hebben tenminste een kleine baret met een kort pluimpje.”