Gelijke lonen

Een vraag die mij al langere tijd bezig houdt luidt als volgt: Hoe is het mogelijk dat twee personeelsleden die exact hetzelfde werk doen (lesgeven in dezelfde klassen van hetzelfde schooltype), die exact dezelfde verantwoordelijkheden dragen (dezelfde overige taken in school verrichten), die een exact gelijk aantal dienstjaren hebben en exact dezelfde bevoegdheid, salarissen ontvangen die meer dan 30 procent kunnen verschillen?

De slecht geïnformeerde ambtenaar van het ministerie van onderwijs en wetenschappen die mij telefonisch te woord stond naar aanleiding van mijn aan de minister gerichte brief kwam niet verder dan een 'dat is indertijd met de vakbonden afgesproken', waarna hij tevreden de brief bij het stapeltje 'afgehandeld' kon leggen.

Hij heeft gelijk. Des te erger. Wordt het niet hoog tijd deze buitengewoon onterechte, alle eerlijkheid uit het oog verliezende, onderwijsplezier vergallende ongelijkheid terug te draaien? Geen wonder dat er steeds minder voor het onderwijs gekozen wordt en de lerarenopleidingen op universiteiten en hogescholen kampen met een tekort aan belangstelling. Geen wonder dat de mededeling dat je docent bent steeds vaker meelijwekkende reacties oproept. En geen wonder dat de allerbesten uit de diverse opleidingen het docentschap onderaan hun prioriteitenlijstje hebben geplaatst.

    • Docente Frans
    • Mw.Drs. Anneke de Vries