'Energiebeleid verankeren in industriepolitiek'

DEN HAAG, 20 SEPT. Het energiebeleid moet een veel sterkere rol krijgen in de industriepolitiek. Daarover moet snel een debat in de Tweede Kamer worden gevoerd met de nieuwe minister van economische zaken Wijers.

Dat zeggen de energiespecialisten van de twee grootste fracties in de paarse coalitie, J.W. Remkes (VVD) en F. Crone (PvdA) in reactie op het rapport 'Nederlandse energieclusters' dat het adviesbureau Krekel Van der Woerd Wouterse (KWW) in opdracht van Economische Zaken heeft samengesteld.

KWW constateert dat Nederlandse ondernemingen in een aantal gevallen exportkansen hebben gemist omdat ze door nationale technische eisen gedwongen zijn zich in een richting te ontwikkelen die haaks staat op de internationale markt.

Volgens het bureau moet het ministerie van economische zaken de vorming van 'industriële clusters' veel sterker stimuleren, waardoor er een hecht verband ontstaat tussen Nederlandse toeleveranciers - veelal ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf - en de energieproducenten (oliemaatschappijen, gasbedrijven en elektriciteitsbedrijven). Daardoor kunnen de toeleveringsbedrijven een grotere rol spelen in de nationale economie en vanuit die thuisbasis meer exportkansen krijgen.

VVD-Kamerlid Remkes heeft intussen schriftelijke vragen aan minister Wijers over het rapport gesteld. Hij wil van de minister van economische zaken weten of hij de conclusies van KWW onderschrijft en welke consequenties dat heeft voor zijn beleid. Het ministerie zelf wil nog geen reactie geven. “Dit is een rapport in een hele reeks. Wij nemen het mee in onze beleidsvorming”, zegt een woordvoerster.

Remkes vindt dat het rapport op een goed moment komt, omdat de positie van de offshore-industrie (de aannemers die de olie- en gasindustrie installaties, materialen en diensten toeleveren) binnenkort aan de orde moet komen in de Tweede Kamer. Daarbij zal een pakket overheidsmaatregelen om de exploitatie van kleine gasvelden op de Noordzee aantrekkelijker te maken, centraal staan.

PvdA-fractiespecialist Crone zegt: “Het KWW-rapport ligt geheel in mijn lijn. Bij de behandeling van de begroting van economische zaken zullen wij het aan de orde stellen. Minister Wijers heeft dan een prachtkans om zijn ideeën over een moderne industriepolitiek uiteen te zetten. Het moet gene algemene discussie worden, maar een debat toegespitst op het bij elkaar brengen van de kennis en het innoverend vermogen van bedrijven in clusters”.

Crone meent dat het kabinet daarmee ook zijn milieubeleid kan ondersteunen, omdat Nederlandse ondernemingen veel kennis en technologie op het terrein van de energievoorziening en energiebesparing in huis hebben. Hij koestert “grote twijfels” over het compromis dat de elektriciteitssector vorige week bekendmaakte voor het toelaten van meer concurrentie en een aanpak van het dreigende overschot in de stroomvoorziening. Met name zit Crone daarin de afgesproken beperking in de groei van warmte/krachtcentrales dwars, terwijl de sector wel 476 miljoen gulden wil stoppen in modernisering van kerncentrale in Borssele en niet wordt gedacht aan beperking van de import van stroom uit Frankrijk en Duitsland.

De derde regeringsfractie, D66, en het oppositionele CDA konden de afgelopen dagen nog geen reactie op het rapport van KWW over de energiesector geven.