Duitsland terug als economische motor Europa

FRANKFURT, 20 SEPT. De Duitse economie vertoont een sterke groei zonder direct inflatiegevaar. Nadat andere landen het begin van het economische herstel in Europa hebben aangewakkerd, is Duitsland nu weer de motor geworden van de economische groei in Europa.

Dit schrijft de Duitse centrale bank, de Bundesbank, in het jongste maandbericht.

De totale Duitse economie is in de eerste helft van dit jaar met 3 procent gegroeid in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. De basis van de groei wordt steeds breder en veel wijst erop dat de gunstige ontwikkeling zal aanhouden, aldus de bank.

De inflatie van 3 procent in het Westen en 3,4 procent in het oosten van Duitsland acht de bank nog te hoog. Daarmee temperde de Bundesbank de hoop op een verdere verlaging van de officiële Duitse rentetarieven op korte termijn. Wel gaat de centrale bank er van uit dat de inflatie zal afnemen. Bovendien is de groei van de hoeveelheid geld in omloop een stuk kleiner geworden.

Het hoge niveau van de langlopende rente in Duitsland wordt nauwelijks gerechtvaardigd door de binnenlandse omstandigheden, zo schrijft de bank verder. Het wordt echter steeds moeilijker om bij voorbeeld het rendement op Duitse obligaties los te koppelen van de renteontwikkelingen elders in de wereld, met name in de Verenigde Staten. Volgens de Bundesbank ondervindt het economisch herstel echter nog nauwelijks schade van de hogere rente.

Het aandeel van loonkosten in het kosten van het bedrijfsleven zijn dit jaar lager doordat bedrijven het met minder personeel doen en de loonsverhogingen gematigd uitvielen. Voor 1995 dient de loonstijging eveneens beperkt te zijn omdat alleen zo de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in stand kan blijven. Dat leidt tot het behouden en het scheppen van banen. Reële inkomensgroei en behoud van werk zijn voor de werknemer belangrijker dan zo groot mogelijke salarisverhogingen, aldus de Bundesbank.

Het financieringsstekort van de Duitse overheid valt door de hoger dan verwachte economische groei volgend jaar volgens de bank uit op 100 miljard mark, zo'n 60 miljard mark lager dan dit jaar. Daarmee komt Duitsland uit op een begrotingstekort van minder dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp), de maatstaf voor omvang de Duitse economie.

De investeringsbereidheid van het Duitse bedrijfsleven neemt, na twee jaar achtereen te zijn gedaald, weer toe. Dit heeft zich nog niet vertaalt in daadwerkelijk hogere investeringen. Het Duitse ministerie van economische zaken signaleert in een rapport over de Duitse economie dat de groei van de werkloosheid deze zomer een halt is toegeroepen. Het ministerie maakt zich wel zorgen om de consumptieve bestedingen, die maar niet willen aantrekken. Vanmorgen werd op de financiële markten gewacht op de bekendmaking van de geldgroei in Duitsland in augustus. De hoogte van de geldgroei, die door de Bundesbank wordt beschouwd als een voorbode van inflatie is een belangrijke maatstaf voor het Duitse rentebeleid. (AP, DPA, Reuter)