DEFENSIE

J.J.C. Voorhoeve, 13,5 miljard, 94.634 ambtenaren

Begin volgend jaar besluit minister Voorhoeve of per 1 januari 1996 alleen nog 'vrijwillige dienstplichtigen' zullen worden opgeroepen. De schatting is dat er voldoende vrijwilligers zullen zijn om hun dienstplicht te vervullen. De behoefte aan dienstplichtigen neemt vanaf 1996 sterk af. Nu worden er nog 33.000 mannen opgeroepen. In 1997 zijn er nog slechts 5.500 dienstplichtigen nodig. Per 1 januari 1998 bestaat het leger alleen nog uit beroepskrachten en wordt de opkomstplicht definitief opgeschort.

Volgens de toelichting op de begroting verlopen alle grote hervormingsoperaties (alleen bij de landmacht lopen er al meer dan vijfhonderd projecten) naar wens. De krijgsmacht slaagt erin voldoende beroepskrachten te werven. Bij de landmacht leidt de omslag naar een beroepsleger “tot een andere wijze van leiding geven, meer gestoeld op zelfstandig handelen en op wederzijds vertrouwen. Bureaucratie en regelgeving moeten daarom worden teruggedrongen”.

Nog voor de behandeling van de begroting zal Voorhoeve in een brief aan de Kamer aangeven op welke manier Defensie gaat bezuinigen. In zijn begroting van 398 pagina's met vijftien bijlagen staat dat Defensie tot 1999 1, miljard moet bezuinigen. Dit jaar wordt 13.5 miljard uitgetrokken. In reële termen is dat een achteruitgang in vergelijking met de begroting van 1989 van 23,3 procent.

Op Defensie wordt gezocht naar het uitstellen van kapitaalverslindende investeringen, waarbij de uitvoering van de Prioriteitennota (afslanking en herstructurering van de krijgsmacht) niet in gevaar komt. Nu al is er minder beschikbaar voor de aanschaf van bewapende helikopters voor de Luchtmobiele Brigade (in plaats van 1.750 miljoen 1.616 miljoen). Eind dit jaar worden er nadere medelingen gedaan over aanschaf en keuze.

In de toelichting op de begroting wordt hoog opgegeven over de internationale samenwerking bij de drie krijgsmachtonderdelen. De Marineluchtvaartdienst zal nauwer gaan samenwerken met de Duitsers. In 1995 wordt het Nederlands-Duitse Legerkorps operationeel. Maar de twee Hercules-transportvliegtuigen die nu nog opereren vanaf het Belgische vliegveld Melsbroek zullen na een korte periode van samenwerking weer gestationeerd worden op Eindhoven.

  • Gretha Pama
  • Rob Schoof
  • Wubby Luyendijk
  • Ward op den Brouw
  • Willebrord Nieuwenhuis
  • Frank Vermeulen
  • Frank van Empel
  • John Kroon
  • Derk-Jan Eppink