Deckert

Over het beruchte vonnis tegen de Duitse NPD-voorzitter, Günter Deckert, schreef columnist J.L. Heldring in NRC Handelsblad van 16 augustus: “Eerst even de feiten: De voorzitter stond terecht omdat hij in een bijeenkomst te Weinheim als tolk was opgetreden bij een rede van een Amerikaanse antisemiet, die de moord op 6 miljoen Joden loochende.”

De zaak is toch complexer.

Het meest opzienbarende is dat voor het eerst een officiële politieke partij zich publiekelijk achter het revisionisme durft opstellen. En de vraag is of dit al dan niet door de kiezers bij de volgende gelegenheid zal beloond of afgestraft worden.

Ten tweede gaat het bij deze 'Amerikaanse antisemiet' om Fred Leuchter, een internationaal bekende expert in terechtstellingapparatuur (incl. gaskamers). Ik meen dat hij vorig jaar zowel in Nederland als in België zijn nieuwste terechtstellingsinjectieapparatuur op de tv heeft gedemonstreerd. Hij is helemaal geen 'nazi' maar een doorsnee-Amerikaan wiens maatschappelijk engagement niet verder gaat dan zijn lidmaatschap van het plaatselijke protestantse kerkkoor. De verdediging van de Duits-Canadese neo-nazi gaf hem opdracht een expertise-verslag over de gaskamers van Auschwitz te schrijven. Leuchter was zo naïef dat hij toen niet de verstrekkende (en voor hem nadelige) gevolgen hiervan begrepen heeft. Zijn toespraak te Weinheim behandelde dit verslag.

    • Pierre Quintelier