Correcties & Aanvullingen

Market Garden

Een fotobijschrift bij een artikel over de herdenking van de operatie Market Garden (vrijdag 16 september, pagina 7) vermeldde de landing van de Amerikaanse 82ste Airborne-Division bij Eindhoven. Dit moet zijn: de Amerikaanse 101st Airborne-Division.

Cocom

In de krant van 16 september (Een kostbaar Wirtschaftswunder aan de Elbe, pagina 13) werd de Cocom omschreven als de vroegere Oosteuropese tegenhanger van de EG. Die heette echter Comecon. Op de Westelijke zogeheten Cocom-lijst stonden strategische goederen die niet aan Oosteuropese landen geleverd mochten worden.