Chinese actie werkloosheid

PEKING, 20 SEPT. China gaat de komende twee jaar de werkloosheid aanpakken. Om de werkloosheid in de steden op minder dan 3 procent van de beroepsbevolking te houden, zal de regering arbeidsbureaus en opleidingscentra in de regio's opzetten, zo hebben de autoriteiten vanmorgen gemeld. De plannen vloeien voort uit de verwachting dat de regering van China bij de overgang van een centraal geleide planeconomie naar een socialistische markteconomie, steeds minder geneigd is steun te verlenen aan haar bedrijven. De staatsondernemingen zullen zich genoodzaakt zien hun aantallen werknemers drastisch omlaag te schroeven. Het aantal Chinezen zonder baan zal eind dit jaar toenemen tot 5 miljoen, zo luidt de verwachting van de regering. Dit leger werklozen zal tot het jaar 2000 aanzwellen tot ruim 268 miljoen, van wie 68 miljoen in de steden en 200 miljoen op het platteland. (AP)