CDA mild over Miljoenennota

DEN HAAG, 20 SEPT. De plannen van het kabinet voor volgend jaar krijgen scherpe kritiek van de kleinere oppositiefracties in de Tweede Kamer. Het CDA, de grootste oppositiepartij, is betrekkelijk mild. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 zijn overwegend positief in hun commentaar op troonrede en Miljoenennota. Van de oppositiepartijen meent het Algemeen Ouderenverbond dat de aangekondigde banengroei 'te klein' is, de lastenverlaging 'te weinig zoden aan de dijk zet' en het milieu wordt 'onderbelicht'. GroenLinks meent dat 'het kabinet niet doet wat het moet doen' en het beleid in vergelijking met het vorige kabinet 'meer van hetzelfde is'.

Van de kleine confessionele fracties noemt de SGP troonrede en Miljoenennota 'diep teleurstellend'. De partij is van oordeel dat het kabinet 'inhoudelijk nog niks nieuws weet te bieden' en 'een daadkrachtige aanpak' mist om vraagstukken rond veiligheid, werkloosheid en minderheden op te lossen. Volgens de RPF ontbreekt de samenhang in het beleid en neemt het kabinet op het terrein van de sociale zekerheid 'een reeks willekeurige maatregelen'. Het GPV mist 'een aansprekende nieuwe aanpak' van het nieuwe kabinet.

De grootste oppositiepartij, het CDA, is betrekkelijk mild in zijn kritiek op de kabinetsplannen. De fractie onderschrijft de prioriteit die het kabinet geeft aan het scheppen van werk, maar geeft de voorkeur aan het scheppen van banen in het bedrijfsleven boven het uitbreiden van werkgelegenheid in de collectieve sector.

Het CDA herhaalt de eerdere kritiek dat de bezuinigingen op de kinderbijslag 'buitensporig' zijn. In een interview in het kaderblad van het CNV noemt fractieleider Heerma deze plannen 'verre van sociaal'. HIj voorziet dat deze ingreep vooral in achterstandswijken in grote steden onrust zal geven.

Het CDA steunt het kabinet bij het streven naar versterking van de internationale concurrentiepositie. Mogelijk uitstel van de aanleg van de Betuwelijn, de goederenspoorlijn van Rotterdam naar Duitsland, en uitbreiding van de luchthaven Schiphol ziet de fractie echter als 'een verkeerd signaal'. Het CDA wijst keert zich verder tegen bezuinigingen op technologiebeleid en op het terrein van landbouw omdat die de werkgelegenheid in deze sectoren zouden aantasten.

De regeringspartijen waarderen de kabinetsplannen als 'een goede start' (VVD), als 'rechtvaardig en solide' (PvdA) en als 'een juiste balans tussen een verantwoord financieel-economisch beleid en een begin van vernieuwing' (D66).

De PvdA-fractie dringt aan op het snel uitvoeren van de afspraken over meer werk. De fractie heeft 'enige zorgen' of de afspraken om meer woningen te bouwen, de politie uit te breiden en de thuiszorg te versterken tijdig worden uitgevoerd.

D66 waardeert het dat de begroting een behoedzaam groeiscenario bevat, dat rekening houdt met de beperkte economische groei in het komende jaar. De fractie hoopt dat daarmee de praktijk van afgelopen jaren, waarbij steeds tussentijdse tegenvallers moesten worden gecompenseerd, voorbij is. De VVD-fractie noemt het zogeheten trendmatig begroten 'een eerste toonbeeld van discipline'.