Bomhoff

In zijn kruistocht voor goed onderwijs en goed onderzoek bij de Erasmus Universiteit gaat prof. Bomhoff voorbij aan een aantal goede elementen die er ook zijn. Zijn concrete aanbevelingen worden sinds de oprichting in 1989 toegepast bij de afstudeerrichting Europese Integratie in de Economische Faculiteit. Zo wordt aan het eind van elk semester door studenten een onderwijsevaluatie gemaakt over alle vakken en docenten waaraan ook de consequenties verbonden worden. Voorts is de inhoud van het onderwijsprogramma gebaseerd - maar natuurlijk niet uitsluitend - op adviezen vanuit de toekomstige arbeidsmarkt voor studenten zowel bij bedrijfsleven als overheid.

    • Economische Faculteit
    • Dr. J. Kol E.A