Binnenlandse zaken

H. Dijkstal, 6,7 miljard, 1.900 ambtenaren

De “moeder van alle departementen”, zoals VVD-minister Dijkstal zijn ministerie liefkozend noemt, geeft traditioneel het meeste uit aan handhaving van de openbare orde en verbetering van de veiligheid. Van zijn begroting van 6,7 miljard gaat ruim 4,4 miljard (68 procent) naar deze post.

Het kabinet heeft de komende periode 400 miljoen gulden beschikbaar voor onder meer versterking van de politie en de reorganisatie van het openbaar ministerie. Volgend jaar is daarvoor 50 miljoen gulden uitgetrokken. Tot hoeveel meer 'blauw op straat' dat zal leiden is nog niet duidelijk. De minister wil nog dit jaar een plan naar de Tweede Kamer sturen.

Minister Dijkstal en staatssecretaris Kohnstamm moeten inhoud geven aan het begrip 'integraal veiligheidsbeleid'. Daaronder vallen tal van terreinen die met veiligheid te maken hebben: van criminaliteitspreventie tot en met de brandweer. Kohnstamm krijgt een coördinerende taak bij de aanpak van de maatschappelijke problemen in de grote steden. Hij wil zoveel mogelijk plannen van de steden steunen om langdurige werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte huisvesting en onveiligheidsgevoelens te bestrijden. “Het werk zelf moet door de steden worden gedaan”, zegt Kohnstamm. Hij zal erop toezien dat 'Den Haag' de steden bij dit “ambitieuze project zo min mogelijk tot last is”. Nu worden veel plannen van de grote steden bemoeilijkt door landelijke regels.

Binnenlandse Zaken krijgt de verantwoordelijkheid voor de integratie van asielzoekers. Een belangrijk middel hiervoor wordt het 'inburgeringscontract', waarin afspraken worden vastgelegd, onder meer over taalontwikkeling van allochtonen. Dijkstal wil hiervoor snel een plan indienen bij de Kamer.

Staatssecretaris Van de Vondervoort gaat zich bezighouden met de financiële en bestuurlijke organisatie van gemeenten en provincies. De stedelijke gebieden rondom Rotterdam, Amsterdam en Den Haag krijgen op den duur een aparte provinciale status. Van de Vondervoort wil bij de herindeling van de gemeenten “geen ondergrens” aangeven voor wat betreft het aantal inwoners. Zij vindt de mate van sociale of culturele binding tussen naburige plaatsen belangrijker dan getallen. Verder wil zij een herziening van de Financiële Verhoudingswet: gemeenten die hogere lasten hebben, als gevolg van de samenstelling van de bevolking, moeten naar verhouding meer geld van het Rijk krijgen dan gemeenten met een gunstiger bevolkingsopbouw.

Binnenlandse Zaken staat de komende jaren in het teken van de bestuurlijke vernieuwing. Minister Dijkstal is voorzitter van een commissie die met een voorstel zal komen voor de invoering van een correctief referendum. Verder moet het mogelijk worden dat niet-gemeenteraadsleden kunnen worden benoemd tot wethouder.

  • Gretha Pama
  • Rob Schoof
  • Wubby Luyendijk
  • Ward op den Brouw
  • Willebrord Nieuwenhuis
  • Frank Vermeulen
  • Frank van Empel
  • John Kroon
  • Derk-Jan Eppink