AIR ziet verkoop auto's flink stijgen

Het ter beurze van Amsterdam Automobiel Industrie Rotterdam (AIR) heeft over de eerste helft van dit jaar 54 procent meer auto's verkocht dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Landelijk bedroeg de stijging van de autoverkopen de eerste zes maanden van 1994 18,5 procent. De winst van AIR steeg mede door een toename van de verkopen van 1,1 miljoen naar 5,4 miljoen gulden.

De dealerbedrijven in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer verkochten 1.476 auto's. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er 961. Ook de benzinestations en de sector onroerend goed droegen bij aan de winststijging. De omzet ging slechts 1 miljoen gulden omhoog tot 85 miljoen gulden. Voor de rest van dit jaar wordt gerekend op een lichte verbetering van het resultaat.