Afschaffing van de Vut

De Vut is duur en dreigt door de vergrijzing van de na-oorlogse geboortengolf nog duurder te worden (NRC Handelsblad, 7 september).

Veel bedrijven denken dit probleem op te lossen door de Vut te vervangen door een systeem van gedeeltelijk door de werknemer zelf te betalen flexibele pensionering. Men moet zich hierbij echter realiseren dat dit alleen een succes kan worden, als het de werkgevers gelukt een arbeidsklimaat te creëren waarin goed gemotiveerde, goed functionerende oudere werknemers met plezier nog enige jaren doorwerken. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen en de toenemende arbeidsdruk waaraan de werknemers bloot staan zal dit niet eenvoudig zijn. Wanneer men hierin niet slaagt zal toch weer in toenemende mate gebruik gemaakt moeten worden van wachtgeldregelingen en ziektewet om de problemen van de niet meer goed in te passen oudere werknemers op te lossen.

    • S. de Groot