Werklozen in Friesland als surveillant bij de politie

LEEUWARDEN, 19 SEPT. De Regio Politie Friesland neemt 120 politieassistenten aan die dienst gaan doen als surveillanten. Het betreft jonge werklozen die een zesjarig werkverband krijgen en tijdens hun opleiding al worden ingezet bij surveillances op straat. Dit heeft de Leeuwarder burgemeester H.H. Apotheker, korpsbeheerder van de Regio Politie Friesland bekend gemaakt.

De politieassistenten krijgen in de eerste drie jaar van hun aanstelling de bevoegdheid om mensen te bekeuren en op te sporen. Ze zullen niet alleen surveilleren in stedelijke centra tijdens koopavonden, maar ook op het platteland, waar de werkdruk groot is. Tevens kunnen ze worden ingehuurd door organisaties voor onder meer de beveiliging van industrieterreinen. Of ze in de daaropvolgende drie jaar van hun opleiding/werkverband een pistool zullen dragen wordt nader uitgezocht, aldus Apotheker.

De assistenten zullen in de praktijk samen met een politieagent vanuit één surveillanceauto werkzaam zijn. Nu werken bij de regiopolitie Friesland 1.080 agenten, van wie er zeshonderd als politiesurveillant dienst doen. Door toenemende werkdruk hebben korpsleiding en gemeentebesturen van de 32 Friese gemeenten besloten om het aantal surveillanten met twintig procent te vergroten, door de inzet van tot politieassistenten geschoolde werklozen. Dit betekent dat de vier districten waarin de regio politie Friesland is opgedeeld er dertig mensen op straat bij krijgen. Het bijzondere is dat de opgeleide assistenten nadien worden geïntegreerd binnen het politiekorps. “We willen ze een perspectief geven op blijvend werk. Binnen die zes jaar stromen oudere politiemensen uit en ontstaat ruimte in het budget. De surveillanten kunnen dan als ervaren politieassistent in de bestaande politieorganisatie worden opgenomen”, stelt de korpsbeheerder. Ze worden in eerste instantie aangesteld voor 32 uur.

Voor de uitvoering van het plan wil Apotheker mede werkgelegenheidsgelden aanwenden, omdat het volgens hem een project is dat toegevoegd werk oplevert. Hierover volgt overleg met minister Melkert (sociale zaken) en staatssecretaris Van de Vondervoort (binnenlandse zaken). Uitvoering van het plan wordt geschat op 2,5 miljoen gulden. Van het project profiteren zowel de politie, die meer mensen krijgt, als werklozen die uitzicht op een baan krijgen, aldus Apotheker. De werkloosheid in Friesland ligt met 14,9 procent boven het landelijk gemiddelde. De politieassistenten zullen naar verwachting worden opgeleid in het politieopleidingscentrum De Harne in Harlingen.