Veel overlast in Noord-Holland door hoog water

ROTTERDAM,19 SEPT. Enkele tientallen huizen en bedrijven in Noord-Holland zijn dit weekeinde na zware regenval onder water komen te staan.

Vooral rond de dorpen Beets, Wormer, Ilpendam, Rijp en Schardam was de overlast groot. De Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) in Heerhugowaard schat de schade aan de landbouw op miljoenen.

Grote overstromingen hebben zich niet voorgedaan, al heeft het volgens de waterschappen plaatselijk “maar een haartje gescheeld”. Bij Beets moesten de binnendijken met zandzakken worden verhoogd en liepen woningen langs de Ringvaart onder water. Het Uitgeestermeer trad zaterdagnacht buiten haar oevers, maar de regionale brandweer wist ook daar de overstroming met zandzakken tot staan te brengen.

De waterschappen menen dat de overlast is veroorzaakt door een combinatie van een extreme neerslag en een hoge waterstand in het IJsselmeer. Volgens Meteo Consult geldt de 250 millimeter neerslag die in 1984 bij het peilstation Zundert werd gemeten, als officieus maandrecord. Tot 19 september werden bij de post St. Maarten evenwel al 267 millimeter gemeten en bij 't Zant 255 millimeter. Verreweg de meeste neerslag - 200 millimeter en meer - viel in het midden van Noord-Holland.

Het water in het Markermeer staat nog op de 'zomerstand', 20 centimeter hoger dan in de winter of herfst, waardoor het waterschap De Waterlanden, in het zwaarst getroffen gebied, geen water kon spuien. Het overtollige water kon alleen worden uitgeslagen in de Waddenzee en het Noordzeekanaal via de gemalen bij Den Helder en Zaandam.

Zaterdag werd een algemene maalstop afgekondigd om de druk op de binnendijken te verlichten. Het maalverbod kon gistermiddag om vijf uur weer worden ingetrokken, toen het waterpeil met een centimeter per uur zakte. Bij Beets en Oudendijk kwamen daarna weer huizen onder water te staan, omdat de hoeveel opgepompt water groter was dan wat afgevoerd kon worden. Het waterpeil in Noord-Holland stijgt nu weer licht en zal pas over enkele dagen weer normaal zijn, aldus de woordvoerer van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen. Gisteren werd tevens een vaarverbod afgekondigd voor een aantal kanalen in Noord-Holland, dat vanmorgen weer voor een deel werd opgeheven.

Een defect in het gemaal De Helsdeur bij Den Helder bemoeilijkte de afvoer van water nog verder. Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier is het gemaal al anderhalve week buiten dienst wegens een defecte moter. Gistermiddag kwam De Helsdeur pas weer in bedrijf. Er zou “dag en nacht” zijn gewerkt zijn om het gemaal te repareren, aldus de woordvoerder. Als het gemaal wel had gefunctioneerd zou maalverbod volgens de woordvoerder “hoogstens enkele uren bekort zijn”.