Tekst van akkoord

1. Het doel van dit akkoord is het bevorderen van de vrede in Haïti, het vermijden van geweld en bloedvergieten, het bevorderen van vrijheid en democratie, en het smeden van een blijvende en wederzijds voordelige relatie tussen de regeringen, de volkeren en de instituten van Haïti en de Verenigde Staten.

2. Om dit akkoord te realiseren zullen de Haïtiaanse strijdkrachten en politie nauw samenwerken met de Amerikaanse militaire missie. Van deze samenwerking, die staat in het teken van wederzijds respect, zal sprake zijn gedurende de overgangsperiode die nodig is ter garandering van de de vitale instituten van het land.

3. Bij wijze van persoonlijke bijdrage aan het succes van het akkoord zullen overeenkomstig de VN-resoluties 917 en 940 bepaalde officieren van de Haïtiaanse strijdkrachten instemmen met een vervroegde en eervolle pensionering, wanneer het Haïtiaanse parlement een algemene amnestie aanneemt, of uiterlijk op 15 oktober 1994. De partijen van dit akkoord beloven met het Haitiaanse parlement samen te werken om dit te bespoedigen. Hun opvolgers zullen worden benoemd op grond van de Haïtiaanse grondwet en het bestaande militaire recht.

4. De militaire activiteiten van de Amerikaanse militaire missie zullen worden gecoördineerd met het Haitiaanse opperbevel.

5. Het economische embargo en de economische sancties zullen zonder uitstel worden opgeheven in overeenstemming met de relevante VN-resoluties en de behoeften van het Haïtiaanse volk zullen zo spoedig mogelijk worden bevredigd.

6. De toekomstige parlementsverkiezingen zullen vrij en democratisch zijn.

7. De partijen gaan ervan uit dat het bovenstaande akkoord pas van kracht wordt na goedkeuring door de regeringen van de Verenigde Staten en Haïti.