Superunie: vergoedt mislukte introducties

AMSTERDAM, 19 SEPT. Superunie, de inkooporganisatie van 21 supermarktketens in Nederland, wil van fabrikanten een vergoeding voor mislukte produktintroducties.

Aangesloten leden als Hermans, De Boer en Maxis verliezen jaarlijks “honderden miljoenen” op nieuwe produkten die niet aanslaan bij de consument, zegt F. Fredrix, algemeen directeur van Superunie in een interview in het jongste nummer van Distrifood. De branche als geheel verliest jaarlijks op nieuwe produkten één miljard gulden.

Supermarktketens willen ter beperking van de risico's ook vaker produkten weren. De al aangekondigde nieuwe inlegkruisjes van Allways - produkt van het Amerikaanse concern Procter & Gamble - komen er bij voorbeeld bij Superunie niet in. “Wat heb ik aan produkten waar geen mens op zit te wachten en die de bestaande omzet alleen versnipperen, terwijl ze in totaliteit wel meer schapruimte vragen?”, vraagt Fredrix van Superunie zich in het interview af.

Deze inkooporganisatie is de op een na grootste partij op de levensmiddelenmarkt na Albert Heijn en heeft een marktaandeel van 20 procent. Ook andere inkooppartijen zeggen, volgens Fredrix, steeds vaker neen tegen een nieuw produkt. Zo tekende de levensmiddelengroep Schuitema al eerder verzet aan tegen de introductie van golven nieuwe onbewezen produkten.

Fredrix beticht de fabrikanten er ook van nieuwe produkten onder bestaande merknamen te introduceren om zodoende schapmeters te veroveren. Bovendien hanteren zij het principe van “niet geschoten is altijd mis.” Van de tien introducties mislukken er acht. “De financiële schade nemen ze voor lief”, aldus Fredrix. Deze praktijken kosten supermarkten echter magazijnmeters, veel tijd voor inkoopgesprekken, bijstelling van folders en herordening van de computer.

Van de circa 700 produkten die in 1992 op de markt kwamen was na een half jaar een kwart (160) gesaneerd. Een jaar later waren 450 (driekwart) uit de schappen verdwenen, aldus de directeur van Superunie.(ANP)