Staatssecretaris naar de nonnentjes voor haar Engels

Voor sommige Nederlandse bewindslieden blijft het buiten de landgrenzen tobben met vreemde talen. Minister Irene Vorrink van volksgezondheid en milieu in het kabinet Den Uyl (1973-1977) stelde zich tijdens een ontmoeting met de Europese collega's in Brussel ooit voor als 'ministre du milieu'. En toenmalig premier Den Uyl zag het Engelse woord 'undertaker' aan voor ondernemer. Een undertaker is overigens een begrafenisondernemer.

Ex-minister Hans Alders gaat binnenkort zijn Frans verbeteren. Hij vertrekt naar Genève waar hij een topfunctie heeft gekregen bij de Verenigde Naties. Toen Alders in 1989 als minister van VROM begon, nam hij een cursus Engels. Voor premier Lubbers zou een cursus Duits niet hebben misstaan. Een toespraak die hij eerder dit jaar voor zijn Europese kandidatuur in Aken hield ging uiterst moeizaam.

Maar ook in het nieuwe kabinet moet de taalkennis worden bijgespijkerd. De staatssecretaris voor buitenlandse handel Anneke van Dok heeft zich voor een cursus Engels ingeschreven bij het Regina Coeli Taleninstituut in Vught, in de volksmond bekend als de 'nonnetjes in Vught'. “Ze spreekt vakantie-Engels”, zo wordt op het departement van economische zaken toegegeven, “het kan dus nog beter.” Van Dok, tot voor kort burgemeester van Velsen, had geen ervaring in de sector van de buitenlandse handel. Tijdens de formatie had de PvdA-top voormalig partijvoorzitter Marjanne Sint op het oog voor deze post. Maar Sint bleek, net als in 1991 tijdens de WAO-zomer, op vakantie te zijn en kon niet worden getraceerd. Daarop vroeg PvdA-fractieleider Wallage op het allerlaatste moment Van Dok die behoort tot het “vriendinnenclubje” met Tineke Netelenbos (staatssecretaris onderwijs) en Elizabeth Schmitz (ex-burgemeester Haarlem en nu staatssecretaris justitie). Op het ministerie wordt toegegeven dat Van Dok “bij het begin” moet beginnen, maar de portefeuille is onomstreden en het is “bijna onmogelijk” voor een bewindspersoon om te mislukken op Foreign Trade. Een cursus Engels bij de nonnetjes is voldoende. (DJE)

    • Mark Kranenburg
    • Kees van der Malen
    • Derk-Jan Eppink