Scheiding Christina bevestigd door RVD

ROTTERDAM, 19 SEPT. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft bevestigd dat prinses Christina (47), de jongste zus van koningin Beatrix, “na rijp beraad” gaat scheiden van Jorge Guillermo (49), met wie zij in 1975 trouwde. Omdat Christina geen lid is van het koninklijk huis heeft de scheiding geen enkele staatrechtelijke consequentie.

Christina heeft geen rechten meer op de Nederlandse troon sinds haar huwelijk met Guillermo in 1975. Het huwelijk werd gesloten zonder dat Christina om toestemming had gevraagd aan het Nederlandse parlement, zoals de grondwet voorschrijft voor mogelijke troonopvolgers. De prinses verklaarde indertijd zelf “dat het niet zinvol zou zijn”. De drie kinderen van Guillermo en Christina, Bernardo (17), Nicolas (15) en Juliana (12) hebben evenmin rechten op de troon en zijn ook geen prins of prinses.

De ontspannen sfeer rond het huwelijk in 1975 stond in scherp contrast met het huwelijk van Christina's oudere zus Irene met prins Carlos, dat in 1964 evenmin met parlementaire toestemming geschiedde. Toen ontstond een constitutionele crisis omdat de toenmalige premier Marijnen niet op de hoogte was van de huwelijksplannen van deze mogelijke troonopvolger. Vooral over Irene's totaal onverwachte overgang tot het katholicisme ontstond in protestantse kring grote opschudding. In 1981 werd over Irene's huwelijk een scheiding uitgesproken.

In 1975 kwam ook het huwelijk van Christina met de Cubaanse Amerikaan Guillermo als een verrassing, maar de reacties op de plannen van de al jaren in Canada en de Verenigde Staten wonende prinses waren alom positief. “Ze heeft een eigen beroep gekozen. Ze geeft muziekonderwijs en voor velen van ons heeft misschien gegolden: ver weg, uit het oog uit het hart. (...) Als we dan vandaag het bericht vernemen dat ze verloofd is, dan is dat een reden om daarmee gelukkig te zijn en haar en haar verloofde van harte geluk te wensen met dit feit”, aldus de toenmalige premier Den Uyl in een televisietoespraak. Het kerkelijk huwelijk met de katholieke Guillermo werd oecumenisch voltrokken. In 1992 ging Christina over tot het katholieke geloof.

Als kind speelde Christina, die toen nog prinses Marijke werd genoemd, wel een staatsrechtelijke (bij)rol in de Greet Hofmans-affaire in 1956. Christina lijdt sinds haar geboorte aan een vrij ernstige oogafwijking en in verband daarmee raadpleegde koningin Juliana toen regelmatig de gebedsgenezeres Hofmans. Hofmans verwierf zo belangrijke invloed aan het hof, zeer tot ongenoegen van prins Bernhard. Toen het conflict via de buitenlandse pers bekend raakte in Nederland moest premier Drees ingrijpen en werden de contacten met Hofmans verbroken.

In 1968 begon prinses Marijke Christina, die haar aanvankelijke roepnaam Marijke in 1963 als “te kinderachtig” verving door Christina, een zangstudie in Canada. Na het huwelijk in 1975 woonde het echtpaar tot 1984 in New York. In 1984 verhuisde het paar naar Wassenaar en ging op de buitenplaats De Horsten wonen. Christina treedt zo nu en dan in het openbaar op voor goede doelen. Het echtpaar heeft een betrekkelijk teruggetrokken leven in Wassenaar geleid. Wel kwam het echtpaar enige malen in aanvaring met de gemeente en milieubeschermers over uitbreidingen zonder bouwvergunning en het afgraven van zandgrond.