Provincie stelt plan Schiphol tot 1995 uit

AMSTERDAM, 19 SEPT. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een besluit over het streekplan Haarlemmermeer/Schiphol uitgesteld tot na de verkiezingen van maart 1995. Zij willen eerst een extra milieu-onderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven afwachten.

Onlangs concludeerde de commissie milieu-effectrapportage dat het rapport dat ten grondslag ligt aan de uitbreidingsplannen voor Schiphol “op cruciale punten” tekort schiet. De aanleg van een vijfde landingsbaan, die parallel komt te liggen aan de Zwanenburgbaan, zou niet voldoen aan de “randvoorwaarden voor het leefmilieu”. Daarom komt er nu een aanvullende onderzoek naar de milieu-effecten van de uitbreiding.

Aanvankelijk zou de provincie eind deze maand hoorzitting houden. Die zijn nu uitgesteld tot februari 1995. Pas na de verkiezingen kunnen de vernieuwde Provinciale Staten een eindoordeel vellen.

Het provinciebestuur van Noord-Holland benadrukt nog steeds het belang van de ontwikkeling van het vliegveld Lelystad. De provincie vreest dat de milieugrenzen voor Schiphol eerder bereikt zullen worden dan tot nu toe werd aangenomen. De provincie vindt het acceptabel als 10.000 woningen binnen de geluidszone van Schiphol liggen. Daarom is een tweede aanvullende luchthaven volgens Gedeputeerde Staten noodzakelijk. Die zou bijvoorbeeld de chartervluchten van Schiphol kunnen overnemen.

De vertraagde besluitvorming heeft geen invloed op de bouw van 15.000 woningen in de Haarlemmermeer. In het streekplan is opgenomen dat in 2005 in het stadsgewest Amsterdam 100.000 woningen gebouwd moeten zijn.