Oud-FNV'er Pont over zijn carrière in de ambtenarij; 'Ik voel me inmiddels een typische directeur-generaal'

ROTTERDAM, 19 SEPT. Oud-FNV-voorzitter Hans Pont heeft in de loop der jaren ontdekt waar zijn talenten het beste tot hun recht komen. “Ik ben een typische directeur-generaal. Dat sterke gevoel heb ik inmiddels.” Topambtenaar Pont stapt over van Binnenlandse zaken naar VROM waar hij directeur-generaal milieubeheer wordt. Pont was van 1985 tot 1988 voorzitter van de vakcentrale FNV. “Een functie die in die fase van mijn leven prima was.”

Met zijn diplomatieke gaven gold hij als 'ministeriabel', zoals dat in Haags jargon heet. Maar voor de politiek koestert hij minder passie dan voor het ambtelijk management. “Ik heb wel politiek gevoel, maar ben niet zo'n politicus.” Minister De Boer (VROM) zei vrijdag dat Pont “een belangrijke rol kan spelen” in de vele contacten van VROM met het bedrijfsleven.

Pont, nu nog directeur-generaal Management en Personeelsbeleid op Binnenlandse Zaken, volgt in zijn nieuwe functie ir. M. Enthoven op. Enthoven is inmiddels overgestapt naar Brussel. Hij is bij de Europese Commissie directeur-generaal Milieuzaken, Nucleaire Veiligheid en Civiele Bescherming.

Ponts motivatie voor de transfer: “Het maatschappelijk belang van het beleidsterrein milieubeheer is voor mij de belangrijkste drijfveer. In het politiek-maatschappelijke debat staat het belang van milieu onder druk.” Pont constateert dat de zorg voor het milieu minder prioriteit lijkt te krijgen. “Thema's als wereldeconomie, globalisering, deregulering, werkgelegenheid staan bovenaan de lijst. We moeten oppassen dat de aandacht voor milieu niet zal verglijden. Ik vind het nog altijd een hard beleidsterrein.”

De overstap naar VROM is “de vrucht” van zijn inspanningen om de mobiliteit bij de overheid te vergroten. Pont is de architect van de algemene bestuursdienst: een 'pool' van topambtenaren die na een aantal dienstjaren naar een ander departement overstapt. Daarnaast gaf hij leiding aan grote operaties als de privatisering van het ABP. Of hij ooit door premier Lubbers naar de Haagse ambtenarij is gehaald, wil hij niet bevestigen. “Er moet mystiek in het leven blijven.”

De vroegere FNV-voorzitter stond onder het bewind van de ministers Dales en Van Dijk aan de wieg van nieuwe arbeidsverhoudingen bij de overheid. Ambtenaren kunnen nu net als werknemers in de marktsector onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. De centrale overheids-CAO is in acht CAO's opgedeeld. “Er is nu sprake van een tweezijdige verhouding. De structuur is goed, maar bij de onderhandelingen zitten we vaak met de handicap van gebrek aan middelen. Ook de komende jaren kan dat wellicht aanleiding geven voor spanningen met de ambtenarenbonden”.

Pont lag goed bij de vakbeweging; als onderhandelaar van de AbvaKabo opponeerde hij tegen minister Rietkerk die als eerste de arbeidsvoorwaarden bij de overheid aanpakte. Mede door zijn optreden op Binnenlandse zaken zijn de verhoudingen met de bonden wat gepacificeerd. “Pont en Dales vormden een creatief koppel,” zegt de grootste ambtenarenbond AbvaKabo. De CMHF (hoger personeel) vindt dat het vertrek van Pont op dit moment slecht uitkomt. “Hij was de stuwende kracht achter de grote projecten en die zijn uitgerekend nu in de afrondende fase”, aldus secretaris B. Albersen. Pont zelf blijft nuchter over zijn goede verstandhouding met de bonden: “Ik kende de mensen, dat maakt het natuurlijk wat makkelijker.”