Het stille vertrek van Ruud Lubbers

Voor Haagse kringen is het deze maand permanent 'Happy Hour'. Geen dag gaat voorbij of er is wel ergens op of rond het Binnenhof een afscheid nemende politicus met bijbehorende receptie. Bert de Vries, oud-minister van sociale zaken en oud fractievoorzitter van het CDA sloot afgelopen woensdag met een receptie in de Ridderzaal de rij vertrekkende bewindslieden. Tijdens die bijeenkomst werd hij toegesproken door Ruud Lubbers. Maar hoe zit het eigenlijk met het afscheid van Lubbers zelf?

Dat komt er niet. Hij moet er niet aan denken, heeft Lubbers zijn naaste omgeving te kennen gegeven. Het was dankzij de oplettendheid van het keukenpersoneel dat eind augustus de laatste ministerraad onder zijn leiding nog van een feestelijk tintje werd voorzien. De bekende broodjes kaas en ham waren voor de gelegenheid voorzien van een blaadje sla. Koos Andriessen, de nestor van het ministeriële gezelschap, stond er op enkele woorden te spreken. Als hij het maar kort houdt, was Lubbers enige gedachte bij deze geste. De parlementaire pers had het idee gehad Lubbers' laatste personferentie met een borrel op te fleuren. Zuchtend en steunend onderging hij het aldaar gesproken afscheidswoord om direct erna te kunnen vertrekken.

Het CDA wilde op de najaarspartijraad van 19 november afscheid nemen van de man die zich twaalf jaar parlijleider kon noemen. Lubbers heeft echter reeds lang geleden laten weten dat hij die dag helaas verhinderd is. Het laatste idee bij het CDA is om 'iets inhoudelijks' te organiseren waarbij Lubbers zal worden uitgenodigd. “Een symposium of zo”, aldus partijsecretaris Bremmer. Maar niets staat vast. Alles valt of staat immers met de bereidheid van Lubbers om mee te werken. Die is tot op heden nog niet gebleken. En zei Jan de Koning het niet altijd: aan een dood paard kan je niet trekken. (MK)

    • Mark Kranenburg
    • Kees van der Malen
    • Derk-Jan Eppink