Bestuur PvdA in Schiedam treedt af

DEN HAAG, 19 SEPT. Het bestuur van de PvdA-afdeling Schiedam is vanmorgen afgetreden. PvdA-voorzitter Rottenberg had vorige week tevergeefs geprobeerd een conflict tussen het bestuur en de gemeenteraadsfractie op te lossen. Rottenberg wilde het afdelingsbestuur “onder curatele” stellen.

Het Schiedamse afdelingsbestuur kwam vorige week in opspraak nadat vier van de negen PvdA-raadsleden waren afgetreden. Zij vonden dat het bestuur zich als een “waakhond” tegenover de fractie opstelde. In de Schiedamse PvdA-afdeling smeult al jarenlang een conflict tussen een groep vernieuwers en de oude garde, die zich concentreert rondom ex-senator J. Simons en zijn familierelaties. De vriendin van Simons, Y. Siljee, was jarenlang raadslid en is nu lid van het afdelingsbestuur. Haar zoon, M. Siljee, was jarenlang bestuurslid en heeft nu haar plaats in de gemeenteraad overgenomen.

Vorige week spraken partijvoorzitter Rottenberg en de algemeen directeur van PvdA, V. Verhoeven, met de afdelingsvoorzitter en de afgetreden fractieleider.

Rottenberg vroeg de vier hun ontslag op te schorten om ruimte te maken voor bemiddeling. Het viertal, fractievoorzitter G. Brouwer, en de raadsleden B. Hoogeveen, N. Samkalden en P. Stadhouders, was daartoe bereid. De Schiedamse PvdA zou rechtstreeks worden bestuurd door het landelijk bestuur. Rottenberg stelde voor de afdeling te laten leiden door een “team van deskundigen”.

Pag.3: Schiedam ruziede over 'Diktat van Rottenberg'

Y. Siljee, die vanochtend het aftreden van het afdelingsbestuur bekendmaakte, hekelt het optreden van Rottenberg en zegt dat het PvdA-bestuur in Amsterdam zelf geen vernieuwing laat zien. “In het partijorgaan Pro mogen alleen maar positieve artikelen staan en de gewestelijke ledenvergadering is alle macht ontnomen door het landelijk bestuur. Dat doet mij erg denken aan Orwelliaanse toestanden”, aldus Siljée. “Rottenberg wilde ook weten wat voor relatie ik heb met Simons. Ik heb gezegd dat partijleden in Schiedam altijd familiebanden binnen de partij hebben gehad. Samkalden is de zoon van de vroegere PvdA-burgemeester Samkalden van Amsterdam”.

De oorzaak van het conflict is dat de groep-Simons de cruciale plaatsen in de fractie en het afdelingsbestuur inneemt en ook een sterke stempel drukt op de kandidaatstelling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart stelde het nieuwe bestuur zich op als “waakhond” van de fractie. “Directe aanleiding van ons aftreden is het aantreden van het nieuwe bestuur”, zo stelden de vier ontslagnemende raadsleden vorige week in een verklaring. “Het is ongewenst dat ex-fractieleden een stempel drukken op de nieuwe fractie en er geen ruimte is voor een nieuwe koers”. De relaties tussen de fractie en het PvdA-bestuur raakten “verziekt” en Rottenberg greep in.

Aanvankelijk leek het bestuur in te stemmen met deze “steun van buitenaf”, maar er onstond daarop toch nog onenigheid, met name over de vraag of er een advertentie moest worden opgesteld om de berichtgeving over het conflict bij te stellen. De bestuursvergadering ging vrijdagavond in ruzie uiteen, waarbij het ene na het andere lid zei te vertrekken. “Het 'Diktat van Rottenberg' is voor ons onaanvaardbaar”, zegt Siljee.

Het PvdA-bestuur van het gewest Zuid-Holland heeft in het verleden geprobeerd om de crisis in Schiedam op te lossen. “Het was een hopeloze zaak”, aldus voormalig gewestelijk voorzitter S. van Driel. “De afdeling was volstrekt verrot door de crisis”. Het gewest heeft zijn bemiddelingspogingen daarop opgegeven. Het landelijk bestuur zet nu een hardere procedure in waarbij de 'oude garde' de facto wordt afgezet. De Schiedamse PvdA, die ooit bijna een meerderheid had in de raad, is al teruggezakt naar negen zetels terwijl het ledenbestand sterk is teruggelopen. De bestuurlijke positie van de PvdA in Schiedam is in gevaar. D66 en de VVD dreigen de coalitie met de PvdA op te zeggen als de interne crisis niet snel wordt opgelost.