Bernhard niet tegen Duitsers bij herdenking

DEN HAAG, 19 SEPT. Prins Bernhard heeft geen bezwaar tegen het uitnodigen van Duitsers bij de vijftigste herdenking volgend jaar van de Duitse capitulatie in Wageningen. Hij zei dat zaterdag in een interview met het dagblad Trouw.

De capitulatie van de Duitsers werd op 5 mei 1945 in aanwezigheid van prins Bernhard in hotel De Wereld in Wageningen getekend. Jaarlijks heeft daar een herdenking plaatsgehad die de prins steeds heeft bijgewoond.

Hij zegt het een moeilijke vraag te vinden of het zin heeft Market Garden te blijven herdenken. Voor zowel er mee doorgaan als voor stoppen is wat te zeggen, aldus de prins. “Het is aan het Nederlandse volk daarover te beslissen.” Over de operatie zelf zegt hij: “Gebleven is alleen een treurig gevoel. Maar emoties? Nee, dat is voorbij.”

Vorige week zei burgemeester P. Scholten van Arnhem dat zijns inziens de Duitsers uitgenodigd hadden moeten worden bij de herdenking van operatie Market Garden. Een plan voormalig Bondspresident Von Weizsäcker uit te nodigen moest Scholten inslikken na verzet in de gemeente.

Prins Bernhard maakt in het interview in Trouw duidelijk dat hij en chef-staf generaal-majoor P. Doorman veldmaarschalk Montgomery hebben gewaarschuwd voor de risico's die aan diens plannen voor luchtlandingen waren verbonden. “Doorman had bij oefeningen voor de oorlog ervaren dat het ondoenlijk was tanks te gebruiken in de Betuwe. We waarschuwden Montgomery voor het gevaar van het rijden met tanks over de onbeschutte dijken. Doorman drong er bij Monty op aan infanterie op de tanks mee te nemen, anders zou de boel in een mum van tijd vastzitten. Montgomery heeft dat alles voor kennisgeving aangenomen”, aldus de prins over het onderhoud dat op 10 september 1944 in het bevrijde Brussel plaatshad. De prins stelt Montgomery verantwoordelijk voor het mislukken van de operatie Market Garden. “De ambitieuze zelfoverschatting van Montgomery heeft geleid tot de mislukking van “Arnhem”. Het waren de hoogmoed en eigenzinnigheid van deze man die onvoldoende rekening houdend met de feiten, koste wat het kost, zijn doel wilde bereiken. Het enige wat hij later heeft toegegeven is dat hij meende fouten te hebben gemaakt bij de keuze van landingsterreinen”, aldus de prins. Hij spreekt “bewust niet van schuld van Monty, maar van verantwoordelijkheid. Schuld is iets verkeerds doelbewust veroorzaken”.