Wethouder van Weerselo treedt af

WEERSELO, 17 SEPT. Wethouder H. Wolbers van de gemeente Weerselo is donderdag afgetreden. Zijn vertrek vloeit voort uit een conflict tussen de raadsfractie van het CDA en die van Gemeentebelangen, de partij waar Wolbers deel van uit maakt. De ruzie tussen beide partijen ontstond nadat Gemeentebelangen samen met twee leden van de CDA-fractie het financieel beleid had doorgelicht. In hun rapport, dat in juli van dit jaar verscheen, leverden de raadsleden ernstige kritiek op het declaratiegedrag van het vorige college van B en W en de gemeentesecretaris. Van dat college maakte Gemeentebelangen geen deel uit. Het nieuwe college van B en W - waarin Wolbers als enige zijn partij vertegenwoordigde - liet als reactie op de nota een onderzoek instellen door een accountantskantoor. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er op bescheiden schaal slordig met gemeentelijk geld was omgesprongen. Van onwettig of frauduleus handelen was de accountants niets gebleken. Het college en de meerderheid van de raad namen dat accontantsrapport over. Gemeentebelangen, als kleinste fractie, stemde tegen, samen met één van de twee CDA'ers die het omstreden rapport hadden opgesteld. De verhoudingen tussen beide fracties bleken toen al zo ernstig verstoord dat het einde van de coalitie in zicht kwam.