VN positief over Latijns-Amerika

SANTIAGO, 17 SEPT. De economie van Latijns-Amerika zal dit jaar een iets teruglopende groei vertonen bij een bij een gestaag dalende inflatie. De hoge werkloosheid en handelstekorten blijven een structureel probleem.

Dit schrijft de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied van de Verenigde Naties (ECLAC) in haar jaarlijkse rapport. De economische groei in Latijns-Amerika zal volgens de ECLAC iets afnemen, van 3,4 procent in 1993 tot 3,2 procent dit jaar, waarbij er aanzienlijke verschillen zullen zijn tussen de afzonderlijke landen. Latijns-Amerika wordt daarbij geholpen door het economisch herstel in Europa.

De sterkste groei zal zich dit jaar voordoen in Peru en Argentinië, landen die in de jaren tachtig een flinke inzinking doormaakten. Peru kan rekenen op 8 procent en Argentinië op 6 à 7 procent. Bolivia, Chili, Colombia en Costa Rica zullen het met 4 à 5 procent ook goed doen, maar in Venezuela, Haïti en Honduras zal het bruto binnenlands produkt (bbp) afnemen.

Venezuela, dat kampt met een ernstige crisis in de financiële sector, zal met 4,5 procent achteruit gaan. De ECLAC tekent hierbij aan dat Venezuela het enige land in Latijns-Amerika is dat de rol van de overheid in de economie niet heeft teruggedrongen. De Venezolaanse regering maakte eerder deze week overigens een plan daartoe bekend.

Mexico zal de economische groei zien aantrekken van 0,4 tot 2 procent. De ECLAC geeft geen exact cijfer voor Brazilië, het grootste land in de regio. Wel staat vast dat de groei daar zal afnemen door bezuinigingsmaatregelen en door de onzekerheid over het resultaat van de presidentsverkiezingen van 3 oktober. De Braziliaanse economie groeide in de eerste helft van dit jaar met 4 procent op jaarbasis, in vergelijking met 5 procent in dezelfde periode van 1993.

De het huidige tempo van de economische groei zal volgens de VN-organisatie niet voldoende zijn om de hoge werkloosheid terug te dringen. Zonder daar gegevens over te verstrekken, constateert het rapport dat de werkloosheid in de regio nog steeds toeneemt.

Het grootste succes van de afgelopen tien jaar in de regio noemt de ECLAC het gevecht tegen de inflatie. Brazilië kent van alle Latijnsamerikaanse landen het grootste inflatieprobleem, met maandelijkse prijsstijgingen van 50 procent, dat in 1993 cumuleerde tot een prijsstijging op jaarbasis van 2500 procent.

De overige landen in Latijns-Amerika doen het heel wat beter. De ECLAC verwacht dat de gemiddelde inflatie in de regio, exclusief Brazilië, afneemt van jaarlijks 19 procent vorig jaar tot 16 procent in 1994. In Argentinië, Bolivia, El Salvador, Mexico en Panama zal de geldontwaarding dit jaar minder dan 10 procent bedragen.

Het gezamenlijke tekort op de handelsbalans van Latijns-Amerika loopt dit jaar verder op van 15 miljard dollar tot 21 miljard dollar. De export groeit weliswaar flink met 9 procent, maar de import zal toenemen met 12 procent.

Dit jaar staat de regio er onvergelijkbaar veel beter voor dan bij de aanvang van de jaren tachtig, toen het gros van de landen zuchtte onder een torenhoge schuldenlast. De totale buitenlandse schuldenlast van de regio, in 1993 497 miljard dollar, zal dit jaar met tussen de vier en vijf procent stijgen. Omdat de export sneller groeit, daalt de verhouding tussen de totale schuld en export van 300 procent naar 285 procent. (AP, Reuter)