Van de Graaf (VVD) hoofd Algemene Zaken

DEN HAAG, 17 SEPT. De VVD-er T. van de Graaf (58) wordt de nieuwe secretaris-generaal van het departement van Algemene Zaken en daarmee de belangrijkste ambtelijke raadgever van de premier. Gisteren is de ministerraad akkoord gegaan met de voordracht van minister-president Kok.

De benoeming van Van de Graaf, op dit moment waarnemend secretaris-generaal op het departement van Algemene Zaken, komt na het vertrek van zijn voorganger mr. R.J. Hoekstra. Deze werd enkele weken geleden benoemd tot lid van de Raad van State.

Eerder verschilden Kok en demissionair premier Lubbers van mening over welke kandidaat Hoekstra zou opvolgen. Lubbers zou gewild hebben dat mr H. Post die functie ging vervullen, maar Kok verhinderde dat. Post is werkzaam bij de landsadvocaat Pels Rijcken. Zijn politieke kleur is niet bekend. Ook de namen van de secretarissen-generaal van economische zaken en van onderwijs, respectievelijk mr. A. Geelhoed en drs. R. Meijerink, werden genoemd als mogelijke kandidaten voor de vacature-Hoekstra. Geelhoed is prominent lid van de PvdA en Meijerink staat bekend als sympathiserend met die partij.

Van de Graaf begon zijn loopbaan in 1964 op het ministerie van landbouw en visserij. Sinds 1969 werkt hij op het kabinet van de minister-president als raadsadviseur voor financiële en sociaal-economische aangelegenheden. In die hoedanigheid heeft hij zes minister-presidenten meegemaakt. Sinds 1983 is Van de Graaf eerste waarnemend secretaris-generaal van het ministerie.

Naar verluidt heeft de benoeming behalve politieke ook een praktische reden. Het vertrek van de secretarissen-generaal van de departementen van defensie en binnenlandse zaken naar het kabinet, respectievelijk staatssecretaris Patijn (buitenlandse zaken) en minister Van Aartsen (landbouw), heeft al tot gevolg dat er grote verschuivingen ontstaan binnen de vijftig “echte” topambtenaren op de veertien Haagse ministeries.