STELLINGEN

Slordige spelling van namen van verpleeghuisbewoners draagt bij aan hun identiteitsverlies.

G. ter Riet, Rijksuniversiteit Limburg

In het licht van de voortschrijdende overbevolking en de daarmee gepaard gaande vervuiling dient de kinderbijslag vervangen te worden door een vorm van kinderbelasting.

P. Verboon, Rijksuniversiteit Leiden

Leren spreken van een taal is veelal eenvoudiger dan communiceren.

E. Crone-Kraaijeveld, Erasmus Universiteit Rotterdam

Mobiliteit en vrijheid worden vaak ten onrechte gezien als synoniemen.

J.W. van de Vis, Landbouwuniversiteit Wageningen

Naarmate een bureaucratie zich meer ontwikkelt is er minder ruimte voor de creativiteit van het individu.

Susan Leloup, Landbouwuniversiteit Wageningen

In tegenstelling tot in Nederland, neemt in ontwikkelingslanden de professionele waarde van een vrouwelijke voedingskundige toe na het krijgen van een kind.

Inge D. Brouwer, Landbouwuniversiteit Wageningen

Het gegeven dat vrouwen beter zijn in het onthouden van verjaardagen dan mannen wordt verklaard door het feit dat verjaardagskalenders meestal aan de binnenzijde van de toiletdeur worden opgehangen.

Marcel Kool, Landbouwuniversiteit Wageningen

Sommigen veronderstellen dat fotomodellen in tegenstelling tot computermodellen wel werken. Deze opvatting staat meer model voor hun verwachtingspatroon dan voor de werkelijkheid.

G.B.C. Backus, Landbouwuniversiteit Wageningen

Wat vroeger 'zonde' was, is nu 'slecht voor het milieu'.

Hayo van der Werf, Landbouwuniversiteit Wageningen