Reclame- en promotiekosten van universiteiten per nieuwe student

Grafiek: De strijd om de gunst van de student kost de universiteiten - en daarmee de belastingbetaler - jaarlijks miljoenen. De Katholieke Universiteit Brabant spant dit jaar de kroon: de instelling besteedt 655 gulden voor de werving van elke eerstejaars student. Het totale budget bedraagt één miljoen gulden. Niet meer dan de totale uitgaven van de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijksuniversiteit Limburg of de Vrije Universiteit Amsterdam. De toeloop van leergierigen is in Tilburg echter minder groot. De Universiteit Utrecht besteedt slechts 90 gulden per nieuwe student aan promotie en reclame. In totaal besteedt zij 585.000 gulden.

Om niet de dupe te worden van het teruglopend aantal eerstejaars studenten voeren de universiteiten aktief campagne. In Amsterdam rijdt bijvoorbeeld een tram rond waarop het logo van de Vrije Universiteit prijkt. En de Leidse universiteit stuurt voorlichtingsteams langs scholen. Maar wat de één promotie noemt, heet bij de volgende universiteit voorlichting. De cijfers in deze grafiek omvatten daarom alle uitgaven die gedaan worden om de universiteit onder de aandacht te brengen, dus ook voorlichting.

De zeven overige universiteiten willen de bedragen onder geen beding vrijgeven. Volgens een woordvoerder van één van de weigerachtige universiteiten schamen ze zich omdat de uitgaven uit gemeenschapsgeld worden gedaan.

    • Kim Wannet