Ramsj

Jeannine Fiedler (red.): Photography at the Bauhaus

Gebonden, MIT-Press 1990, van ƒ 210,00 voor ƒ 89,50. Booksimport, Rijnstraat 14 (VROM-gebouw) Den Haag 070 - 3855308

Standaardwerk over de fotografen van Bauhaus (1919-1933). Uitgebreide hoofdstukken over o.a. Laszlo Moholy-Nagy, Florence Henri, Herbert Bayer, Walter Peterhans en vele andere topstukken. In de daaropvolgende essays wordt de Bauhaus-fotografie nader geanalyseerd: fasen in de ontwikkeling, de fotografie van architectuur en objecten etc. Bijna alle foto's in z/w; uitstekende reprodukties.

    • Ewoud Sanders