Onbekende Mondriaans in Rijksmuseum

AMSTERDAM, 17 SEPT. Vijf onbekende werken van de schilder Piet Mondriaan uit een particuliere verzameling zijn aan het Rijksmuseum in Amsterdam in bruikleen gegeven. Ze worden daar vanaf 20 september tentoongesteld. Het gaat om twee gouaches, met voorstellingen van de St. Jacobskerk in Winterswijk en een boerderij op de Lappenbrink; twee schilderijen, een boot op de Amstel en een stilleven met sinaasappelen en een aquarel waarop een boerderijtje aan het water met een boerinnetje is afgebeeld. Ze zijn rond 1900 gemaakt en verkeren in een goede staat.

Volgens een woordvoerder kreeg het Rijksmuseum de werken “min of meer in de schoot geworpen”. Over de eigenaar van de Mondriaans en de financiële waarde die ze vertegenwoordigen wil het Rijksmuseum geen mededelingen te doen. Het museum weet nog niet of de bruikleen zal worden omgezet in een schenking. Vooral vanwege de kleuren die Mondriaan gebruikte worden de werken als belangwekkend beschouwd. Het oranje tegenover het felle blauw op alle vijf de werken, toont volgens een expert aan dat Mondriaan eerder met contrastvolle tinten experimenteerde dan tot nu toe werd aangenomen. De gouache van de boerin op de Lappenbrink is nu nog in het Haags Gemeentemuseum, waar 18 december de overzichtstentoonstelling Piet Mondriaan 1872-1944 opent. Het museum zou de de gouache graag bewaren, maar vindt het belangrijker dat het werk in een Nederlandse openbare collectie blijft. “Het Haags Gemeentemuseum claimt geen monopolie-positie ten opzichte van Mondriaan”, aldus een voorlichter.“Het Rijksmuseum is een goede bestemming en een goede museale collega.”