Minder bejaarden in ziekenfonds dan verwacht

AMSTELVEEN, 17 SEPT. Per saldo krijgen de ziekenfondsen er door de invoering van de Wet Van Otterloo geen 162.000 maar 115.000 à 135.000 aow'ers als verzekerden bij. Dit heeft de Ziekenfondsraad berekend. In totaal stappen zo'n 180.000 65-plussers over van de particuliere ziektekostenverzekering naar het ziekenfonds, terwijl er ongeveer 60.000 de overstap in omgekeerde richting moeten maken. De raad houdt hierbij een onzekerheidsmarge aan van 20.000 mensen. De Wet Van Otterloo, die op 1 juli in werking is getreden, houdt in dat particulier verzekerden van 65 jaar en ouder met een inkomen onder de 30.500 gulden per persoon zich bij het - vaak veel goedkopere - ziekenfonds kunnen verzekeren. Bij het ziekenfonds verzekerde ouderen met een inkomen boven die grens moeten per 1 januari 1995 naar een particuliere verzekeraar.