Intensive Care is er niet voor XTC-feestjes

In Amsterdam werd onlangs een houseparty gegeven waaraan 12.000 mensen deelnamen. Buiten de feestzaal kon XTC worden gekocht. Het gebruik van deze middelen in combinatie met oververhitting had tot gevolg dat circa vijftien personen in ziekenhuizen moesten worden opgenomen van wie 6 op een Intensive Care. In de discussie hierover beperkt men zich tot feitelijkheden als: was de XTC versneden met andere middelen, is het wel verantwoord dat er 12.000 in plaats van de in deze ruimte toelaatbare 8000 personen waren en hoe was de medische controle georganiseerd.

De fundamentele vraag of het verstandig is om een feestje te bouwen waarbij medische controle noodzakelijk is, wordt niet gesteld. XTC staat op de lijst van de verboden middelen en niet op de lijst van de gedoogde middelen. Collega Oudkerk, huisarts in Amsterdam, sinds kort Tweede Kamerlid, doet nog een duit in het zakje en onderstreept dat de gebeurtenissen duidelijk maken dat het middel moet worden gelegaliseerd. Het is verbijsterend dat ieder zich angstvallig van een waarde-oordeel onthoudt, terwijl daar alle reden toe is.

Van het middel XTC is bekend dat het in een wat hogere dosering zeer bedreigende gevolgen kan hebben. De autoriteiten weten dat buiten de deur van de feestzaal een verboden middel voor hoge bedragen wordt verkocht waarbij het risico dat het versneden wordt met andere gevaarlijke middelen groot is. In dit geval bleek per tablet een 3x zo hoge dosering XTC als normaal.

Twaalfduizend van wie wij aannemen dat zij goed bij hun verstand zijn, geven zich over aan een feest waarbij zij weten dat zij gezondheidsrisico's lopen. Het gevolg is een beslag op de IC Units van Amsterdam met maar liefst 6 bedden, nog los van de andere zorg op de Eerste Hulp Afdelingen en de kliniek.

Al jaren lang wordt een in felheid toenemende campagne tegen alcohol en roken gevoerd. Iedereen kent de schadelijkheid van deze stoffen. De voorlichting over de schadelijkheid van XTC laat te wensen over. Als deze kwestie wordt bekeken tegen de achtergrond van een steeds striktere bewaking van de kosten van de gezondheidszorg, ontekt men dat jongelui die ziek worden als gevolg van een overdosis Amfetamine of een verwante stof kunnen rekenen op de kostbaarste hulp terwijl behandelingen die noodzakelijk zijn maar duur, niet of slechts mondjesmaat worden

    • C.L. Kraaijeveld