Foto

Foto: BELGRADO - Technici op het vliegveld van Belgrado zijn druk in de weer met reparaties en controles aan de luchtvloot nu het er naar uitziet dat het luchtverkeer binnen enkele weken zal worden genormaliseerd. De hervatting van internationale vluchten van en naar ex-Joegoslavië hangt nauw samen met de bereidheid van de Servische president Milosevic om een militaire blokkade in te stellen tegen de Bosnische Serviërs. (Foto Reuter)