Fidel Castro zou willen hervormen

WASHINGTON, 17 SEPT. De Cubaanse president Fidel Castro heeft aangegeven dat hij bereid is geleidelijke economische hervormingen in te voeren. Maar hij stelde geen grootscheepse politieke liberalisering in het vooruitzicht. Castro maakte dit bekend in een vraaggesprek met het Amerikaanse blad U.S News and World Report.

De president prees het recente akkoord over emigratie dat de Verenigde Staten onlangs met Cuba hebben gesloten. Castro prees de flexibiliteit van de regering Clinton die uit dit akkoord zou blijken en zei dat de overeenkomst aantoont dat “onze problemen door onderhandelen kunnen worden opgelost.

Castro zei in het vraaggesprek dat hij “met belangstelling” de economische ontwikkelingen in China en Vietnam had bestudeerd. Hij zei “dat we bereid zijn maatregelen te nemen, maar zonder het land in chaos te storten”.

De Cubaanse leider gaf toe dat de suikeroogst van vier miljoen ton dit jaar was tegengevallen. Vorig jaar werd 4,2 miljoen ton suiker gekapt. (Reuter)