Decreet Jeltsin over scherpere controle op nucleair materieel

MOSKOU, 17 SEPT. De Russische president Boris Jeltsin heeft gisteren het toezicht over de nucleaire voorraden van zijn land verscherpt. Ook de controles aan de grenzen en bij de uitvoer zullen zullen worden verbeterd om smokkel van nucleair materiaal tegen te gaan.

Het desbetreffende decreet van de Russische president komt op een moment dat in het Westen grote bezorgdheid bestaat over nucleaire smokkel uit Oost-Europa, en met name uit Rusland, naar Europa en verder. Sinds mei zijn in Duitsland vier gesmokkelde partijen hoogverrijkt radio-actief materiaal in beslag genomen. Drie ervan bevatten plutonium-239 en een zending betrof hoogverrijkt uranium.

De regering in Bonn is van mening dat het materiaal uit Rusland afkomstig is maar in Moskou werd officieel ontkend dat strategische Russische nucleaire voorraden onvoldoende gecontroleerd werden.

Jeltsins decreet omvat een uitgebreid controleprogramma. Het voorziet in het opzetten van een regeringscommissie van vertegenwoordigers uit de ministeries voor atoomenergie, binnenlandse zaken, defensie en van de inlichtingendienst. De commissie moet bestuderen hoe het nucleaire materiaal geregistreerd en beschermd is. Verder werd in het decreet aangekondigd dat de grenscontroles op het punt van nucleair materiaal zullen worden verscherpt. (Reuter)