Contactgroep beloont en straft Serviërs; Resoluties over sancties

NEW YORK/SARAJEVO, 17 SEPT. De Franse VN-ambassadeur Jean-Bernard Mérimée heeft gisteren namens de zogeheten contactgroep twee ontwerpresoluties ingediend bij de VN-Veiligheidsraad voor de opheffing van een aantal sancties tegen de Federale Republiek Joegoslavië en aanscherping van sancties tegen de Bosnische Serviërs.

De contactgroep (Duitsland, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland) wil met de resoluties druk uitoefenen op de Bosnische Serviërs om het vredesplan voor Bosnië te accepteren.

De druk op de Bosnische Serviërs is al vergroot nadat de NAVO gisteren akkoord is gegaan met een verzoek van de VN om uitbreiding van de luchtsteun voor de bescherming van Franse VN-soldaten in de Bosnische grensplaats Bihác. Bihác is een van de 'veilige gebieden' waar al luchtsteun van de NAVO geldt, maar die steun wordt nu versterkt vanuit het Kroatische luchtruim. Het besluit kwam na aanvallen op de noordwestelijke moslim-enclave en schending van de wapenvrije zones door Bosnische Serviërs uit zowel Bosnië als uit de Servische Republiek Krajina in Kroatië.

Het besluit over uitbreiding van de luchtsteun had de VN-Veiligheidsraad al in maart genomen, maar de NAVO had tot dusver niet formeel op het verzoek gereageerd omdat geen direct gevaar bestond voor de VN-troepen. Volgens de woordvoerder van de VN kan de NAVO nu alle gronddoelen aanvallen in de delen van Kroatië die onder Servische controle staan als de Franse VN-soldaten vanuit die gebieden worden aangevallen.

Over de resoluties die namens de contactgroep aan de Veiligheidsraad van de VN zijn voorgelegd, is nog niet gestemd. De eerste resolutie voorziet in opheffing van de boycot op sportieve en culturele uitwisseling met 'klein' Joegoslavië en heropening van het vliegveld van Belgrado voor internationaal verkeer.

De opheffing van de sancties tegen de Joegoslavië zal honderd dagen van kracht zijn, waarna door de leden van de Contactgroep over verlenging wordt overlegd.

De aanscherping van de sancties tegen de Bosnische Serviërs behelst een verbod op reisverkeer naar het buitenland, Belgrado daarbij inbegrepen.

Gisteravond is in Belgrado een groep van 19 internationale civiele waarnemers aangekomen om de sluiting van de grens van de Joegoslavische Republiek met het Bosnisch-Servische grondgebied te controleren. De missie die zal worden uitgebreid tot 135 leden, is een belangrijke test voor de wil tot samenwerking van de Servische president Slobodan Milosevíc. De Franse VN-ambassadeur Mérimée zei te verwachten dat volgende week over de resoluties van de contactgroep wordt gestemd zodra het rapport van de waarnemers over de toestand aan de grens is ontvangen.

Milosevíc heeft zich bereid getoond tot samenwerking met de contactgroep in de hoop daarmee opheffing van de sancties tegen de Federale Republiek Joegoslavië te bewerkstelligen. Hij ondersteunt het internationale vredesplan en kondigde begin vorige maand aan om over de grens met het Bosnisch-Servische grondgebied alleen nog humanitaire hulpgoederen door te laten. De Bosnische Serviërs wijzen het plan waarbij ze van een deel van het territorium dat zij nu bezetten afstand moeten doen, af.