Winst van NCM daalt fors

ROTTERDAM, 16 SEPT. De nettowinst van de kredietverzekeraar NCM Holding is in het eerste halfjaar met 20 procent gedaald als gevolg van hoger dan verwachte schade-uitkeringen op Duitse herverzekeringen.

Dat heeft het bedrijf, waar 1350 mensen werken, gistermiddag bekend gemaakt. Voor het lopende jaar heeft de NCM de winstverwachting naar beneden bijgesteld. De verzekeraar verwacht geen winstgroei meer, maar een gelijkblijvend resultaat ten opzichte van 1993 (ruim 33 miljoen gulden). De NCM verzekert betalingsrisico's op binnen- en buitenlandse afnemers en heeft voor politieke risico's een herverzekeringsovereenkomst met de Nederlandse overheid.

In de eerste maanden kwam de netto winst uit op 24 miljoen gulden, tegenover 30 miljoen gulden in de vergelijkbare periode in 1993. Bij de presentatie van het jaarverslag had de NCM al gepreludeerd op de oplopende schades in Duitsland. De verzekeraar spreekt nu van teleurstellende uitkomsten en zeer hoge dreigende schade-uitkeringen bij met name de Duitse kredietverzekeraars waarmee de NCM samenwerkt (de 'indirecte tekening'). De schade bedraagt naar schatting 12 miljoen gulden. De Duitse kredietverzekeringsmarkt werd in het eerste halfjaar enkele malen opgeschrikt door spectaculaire faillissementen, waarbij ook op niet bestaande transacties kredietverzekeringen waren afgesloten.

De acceptatievoorwaarden voor verzekering van exporten naar enkele Zuideuropese landen heeft de NCM eerder al verscherpt. In het persbericht met de halfjaarcijfers zegt bestuursvoorzitter drs. H. Groen dat het uitgestippelde beleid werkt. Hij constateert een “afname van nieuwe dreigende schade” en een afname van het gedeelte van de premies dat als schade moet worden uitgekeerd (de zogenaamde schadequote).

De NCM treft net als vorig jaar ten laste van de winst een voorziening voor reorganisaties, ditmaal ten bedrage van 7,5 miljoen gulden. Vorig jaar was dat 8,5 miljoen gulden. De voorziening heeft betrekking op samenvoeging van computercentra en bijbehorende organisaties.

De verzekerde transacties stegen in het eerste halfjaar met 12 procent tot 80,6 miljard gulden, tegenover 71,7 miljard gulden in de vergelijkbare periode van 1993. De stijging weerspiegelt de aantrekkende economische activiteiten, met name in het Verenigd Koninkrijk. De omzet van NCM Holding steeg dankzij hogere premie-inkomsten in het Nederlandse bedrijf en de werkmaatschappij NCM-International met ruim 20 procent naar 466 miljoen gulden.

De premie-inkomsten voor particuliere rekening stegen met 10 procent tot 331 miljoen gulden, terwijl de schadebedragen met 10 procent afnamen tot 179 miljoen gulden. De schade voor 'indirecte tekening', zoals de Duitse herverzekeringscontracten, nam met 26 procent toe tot 19 miljoen gulden. De schade in de 'directe tekening' daalde met 13 procent tot 160 miljoen. De schade voor rekening van de overheid was stabiel op 478 miljoen gulden, maar de geïnde bedragen op oude schades verdubbelden ruim tot 193 miljoen gulden.