Vreeman (PvdA): meer invloed werknemers

DEN HAAG, 16 SEPT. Tweede-Kamerlid dr. R. Vreeman, tevens vice-voorzitter van de PvdA, wil werknemers meer invloed geven op de leiding en investeringsbeslissingen van ondernemingen. Daartoe moeten werknemers volgens Vreeman in ruimere mate dan nu het geval is beschikken over aandelen van hun bedrijf. Dit zegt Vreeman vandaag in een interview met deze krant.

“Als mede-aandeelhouders”, aldus Vreeman, “hebben werknemers automatisch inspraak in de benoeming van de ondernemingsleiding en krijgen ze medezeggenschap over investeringsbeslissingen.” Volgens Vreeman moet de vakbeweging niet te defensief reageren op het thema “vermogensvorming door werknemers”, dat afgelopen woensdag door beleidsmedewerker K. Korevaar van de Industriebond FNV, eveneens in deze krant, werd gepropageerd. “Er ligt nu een nieuwe kans om het zeggenschapsdebat van de jaren zeventig terug te halen”, vindt Vreeman. Hij vindt dat werknemers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het reilen en zeilen van ondernemingen.

Hij doet een aantal concrete voorstellen. Zo vindt Vreeman dat “werknemersparticipaties in de vorm van aandelen fiscaal aantrekkelijker kunnen worden gemaakt”. Hij spoort zijn partijgenoten Melkert en Vermeend - respectievelijk minister (sociale zaken) en staatssecretaris (financiën) aan wettelijk te garanderen dat werknemers met aandelen toegang krijgen tot aandeelhoudersvergaderingen. Nu kunnen bepaalde beschermingsconstructies (bij voorbeeld certificering van aandelen) aandeelhouders verhinderen daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Vreeman wil wettelijk geregeld zien dat werknemers als collectief een vertegenwoordiging krijgen in de raad van commissarissen zodra zij beschikken over minimaal 5 procent van de uitstaande aandelen. Hij vindt democratisering van zeggenschapsverhoudingen “een goed thema voor de PvdA” en zegt voorstander te zijn van meer resultaatafhankelijke beloning, in plaats van loonstijging. In slechte economische tijden geeft dat volgens hem ondernemingen lucht.

    • Frank van Empel