VN vragen weer om waarnemers Rwanda

GENÈVE/KIGALI, 16 SEPT. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Jose Ayala-Lasso, heeft gisteren de donor-landen dringend opgeroepen te helpen bij de het onderzoek naar en de verbetering van de mensenrechtensituatie in Rwanda.

Een groep van 147 waarnemers, onderzoekers, openbare aanklagers en forensische experts moeten in Rwanda de volkerenmoord onderzoeken die naar schatting eenmiljoen Rwandezen het leven heeft gekost, zei Ayala-Lasso. Een dergelijk voorstel is reeds eerder gedaan, maar volgens de VN komt het mensenrechtenprogramma maar langzaam op gang omdat de donorlanden te traag zijn met het geven van geld en het beschikbaar stellen van mankracht.

Dit weekeinde bezoeken de Rwandese president, Pasteur Bizimungu, en de minister van justitie, Alphonse-Marie Nkubito, een tweedaagse conferentie 'Rwanda in de Centraalafrikaanse regio' in Den Haag, waar het probleem van berechting van de moordenaars op de agenda staat. (Reuter, AP)