Verklarend woordenboek van de Nederlandse politiek

De afgelopen week was er niet één centraal thema dat de politiek bezighield. Wel waren er veel kleinere kwesties: zo ontving koningin Beatrix maandag om half zes 's middags het Kamerlid Kosto (PvdA) om hem te beëdigen als lid van de Raad van State. Voordat hij werd opgenomen in deze erehemel van de politiek opereerde toenmalig staatssecretaris Kosto van justitie voornamelijk als de Vieze Man van het Kabinet Lubbers-Kok. Met zijn 'streng doch humaan' toelatingsbeleid haalde hij zich de woede op de hals van progressief Nederland. Ook in de media moest hij het vaak ontgelden. In zijn afscheidsbrief aan zijn mede-Kamergenoten vorige week donderdag bleek hij de pers niet vergeten te zijn: “Voor zover ik niet uit eigen waarneming kennis zal nemen van wat bij u actueel is, zullen de onvermoeibare leden der parlementaire pers mij zeker op de hoogte houden. Bij de interpretatie van hun berichtgeving zal mijn langdurige ervaring zeker van pas komen.” Waaruit blijkt dat ook in de politiek soms achter een op het eerste gezicht eendimensionale mededeling een wereld van leed te vermoeden valt.

Verder was er deze week onder meer de bezetting van een stoel in de Europese Commissie (blijft Van den Broek of niet), een boerencrisiskabinet in Wageningen, en burgemeester Wöltgens van Kerkrade die verzocht om een onderzoek naar het spectaculaire zetelverlies van de PvdA. Maar partijvoorzitter Rottenberg verordonneerde gisteren direct dat díe doos van Pandora stevig dicht blijft. Onduidelijk bleven wellicht de volgende termen:

Feodaal, bn., In: “Wij zijn opgelopen tegen bijna feodale machtsverhoudingen in de fractie”. (Twee vrouwelijk PvdA-raadsleden in Dordrecht) Betekent: Het proces van vernieuwing binnen de partij is nog niet helemaal klaar.

Fris, bw. -se, In: “Integendeel, sommigen ervaren het als fris dat er iemand van buitenaf is benoemd.” (Van Aartsen) Betekent: De ambtelijke top van het departement van landbouw is bijzonder ingenomen met een minister die een mestquotum niet kan onderscheiden van een oormerk: hij moet voorlopig precies doen wat zij zeggen.

Groen, bw. -e, In: “Het is moeilijk groen te denken, als je rood staat.” (Bukman) Betekent: Als de overheid de boeren onvoldoende subsidieert om milieuvriendelijker te werk te gaan, hebben zij het recht half Nederland te bedelven onder hun mestoverschotten.

Koffie, zn. (m.) g.mv., In: “Coffeeshops waar alles te koop is behalve zuivere koffie.” (Schutte) Betekent: De GPV-fractievoorzitter is per ongeluk een kopje koffie gaan drinken in Amsterdam.

Leiderschapscrisis, zn. (v.) -sen (crises), In: “We hebben in de partij geen leiderschapscrisis.” (Rottenberg) Betekent: We willen in de partij geen leiderschapscrisis.

Overtuigend, bn. bw. (-er, -st), In: “Van Mierlo wil overtuigend inzetten op de kandidatuur van Van den Broek.” (Woordvoerder BZ) Betekent: Het is nog helemaal niet duidelijk waarvan Van Mierlo Santer wil overtuigen.

Plattelandsvernieuwing, zn. (v.) -en, In: “Hoe de plattelandsvernieuwing vorm krijgt, is nog onderwerp van studie.” (Van Aartsen) Betekent: De rest van Nederland wordt hondenuitlaatstrook van de Randstad met voormalige boeren als parkwachters, maar we onderzoeken nog hoeveel we er daarvan nodig hebben.

Regisseur, zn. (m.) -s, In: “De provincie kan een belangrijke rol spelen als gebiedsgericht regisseur.” (Rottenberg) Betekent: Dat het maar goed is dat de VVD'er Dijkstal over het Openbaar Bestuur gaat.

Televisiereclame, zn. (v. en m.) -s, In: “Het herhalen van leuzen werkt misschien in de televisiereclame, het werkt niet in het bestuur van het land.” (Wijers) Betekent: De bewindsman van economische zaken schakelt sneller om van manager tot minister dan het zich aanvankelijk liet aanzien.

Uitkering, zn. (v.) -en, In: “Werk met behoud van uitkering is toegestaan.” (Melkert) Betekent: Het kabinet is erin geslaagd het niveau van het minimumloon drastisch te verlagen.

Waarderen, ww. waardeerde, gewaardeerd, In: “Wij waarderen Van den Broek.” (Weisglas) Betekent: De VVD vindt de Europees Commissaris een fantastische secretaris-generaal van de NAVO.

    • Frank Vermeulen