Verbod op advertenties lang krediet

ROTTERDAM, 16 SEPT. Het adverteren voor consumptieve kredieten met een zeer lange looptijd is niet langer toegestaan. Staatssecretaris van Economische Zaken Van Dok heeft dat gisteren bekendgemaakt.

Het verbod betreft advertenties voor leningen met een lager maandelijks aflossingsbedrag dan 2 procent van de kredietsom èn niet-doorlopende kredieten met een looptijd die langer is dan 6 jaar. De staatssecretaris wil met deze maatregel voorkomen dat consumenten te lang bezig zijn om dit soort leningen af te lossen en daardoor in financiële problemen raken.

Volgens Van Dok “leidt de maatschappelijk ongewenste praktijk van massale werving van degelijke kredieten tot overcreditering”. Dit strookt volgens haar niet met de eisen die “aan zorgvuldige en verantwoorde kredietverlening moeten worden gesteld”. De Economische Controledienst zal op de naleving van het adverteerverbod toezien.

De Vereniging van Financieringsondernemingen (VFN) is verheugd over de maatregel. De advertenties met lage maandtermijnen - van onder meer kredietbemiddelaars als Frisia, de Voorschotbank, Postkrediet en Stichting Verantwoord Lenen die geen VFN-lid zijn - drukken op de markt. Tussenpersonen kunnen deze kredieten volgens VFN vaak niet leveren, terwijl de consument door advertentiecampagnes in onder meer TV-gidsen, weekbladen en kranten wel vaak ernaar vraagt. Eind vorig jaar hadden de leden van de VFN zelf al een terughoudend advertentiebeleid afgesproken om de rust in de markt te herstellen.