Verbetering van omzet midden- en kleinbedrijf

ROTTERDAM, 16 SEPT. Ruim een kwart van de ondernemers in het industrieel midden- en kleinbedrijf rekent op een hogere omzet over de twaalf maanden van augustus '93 tot augustus '94 dan vorig jaar was begroot.

In 1993 lag dat percentage nog rond de negen procent. Het aantal bedrijven dat vreest de geplande omzet niet te halen is tegelijkertijd teruggelopen van bijna 37 naar 17,5 procent. Dit blijkt uit de jongste Vraag en aanbod conjunctuurenquête die in augustus onder 325 abonnees van de Handelskrant werd gehouden.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat het niveau van produktie en bedrijvigheid bij 36,6 procent van de ondernemingen hoger ligt dan de maand ervoor. De verwachting omtrent personeelsontwikkeling voor de komende drie maanden is hoger dan in alle acht eerder gehouden enquêtes: 18,5 procent denkt aan uitbreiding van het personeelsbestand terwijl slechts één op de dertien ondernemers denkt aan afslanking.

De orderportefeuilles van de meeste ondernemingen zijn in de afgelopen twaalf maanden eveneens beter gevuld geraakt: nu heeft een bedrijf gemiddeld voor drieëneenhalve maand werk in het vooruitzicht, vorig jaar lag dat op drie maanden en een paar dagen. De exportgroei zet daarentegen niet echt door. Veel positiever is de verwachting ten aanzien van het investeringsniveau: 22,2 procent van de industriëlen uit het midden- en kleinbedrijf verwacht dit jaar meer te investeren (was 15,8%) terwijl nog maar elf procent van de bedrijven minder besteedt (was 22,5%). Over de bezettingsgraad zijn de ondervraagden ook optimistisch. Die zal naar verwachting in 28,3 procent van de bedrijven toenemen, terwijl dat in 1993 nog slechts 6,7 procent was.

De hout- en de metaalsector doen de beste zaken. In de metaalindustrie groeit de produktie en bedrijvigheid met 42,4 procent, in de houtverwerkende bedrijven ligt de toename zelfs op 52,2 procent. Relatief minder snel groeiend zijn de sectoren handel en dienstverlening, bouw en installatie.

Uit de enquête blijkt dat met name de metaalbedrijven klagen over het gebrek aan goed geschoold personeel. Ze zien daardoor niet zelden hun produktie belemmerd, zo meldt het onderzoek. Over de regelgeving zijn veel ondernemers evenmin te spreken. Volgens menigeen gaat ze te ver. Een ondernemer schrijft hierover: “De positie van het midden- en kleinbedrijf in de maatschappij wordt met al haar opgelegde regelingen zwaar belemmerd.” Niettemin verwachten relatief veel metaalbedrijven (27,8 procent) hun produkten- en dienstenpakket de komende maanden verder te zullen uitbreiden. De metaalsector maakt zich tegelijkertijd bijzonder druk om de kwaliteitszorgsystemen te certificeren. Ruim veertig procent bereidt zich voor op een ISO 9000-certificaat; 12,6 procent van de ondernemingen heeft er al één.