Supermarkten wapenen zich met plan tegen overvallen

ROTTERDAM, 16 SEPT. Alle supermarkten in Nederland, ongeveer 7.500, hebben vanaf vandaag de beschikking over een veiligheidsplan van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Met dit plan, opgesteld in samenwerking met het Amsterdamse Projectteam Overvalcriminaliteit, wil het CBL het aantal overvallen op supermarkten flink terugdringen.

Afgelopen jaar werd in Nederland 142 maal een supermarkt overvallen, een toename van vijftig procent in vergelijking met 1992. De voorlopige cijfers voor 1994 zijn niet opbeurend. Hoewel het aantal overvallen volgens het CBL voorlopig niet verder lijkt te groeien, vindt de organisatie de cijfers onrustbarend hoog.

“Banken en benzinestations hebben zich de laatste jaren steeds beter beveiligd. Camera's, kogelvrij glas, geldkluizen met tijdsloten. Alleen bij de aanblik van alle veiligheidsvoorzieningen raakt een overvaller al ontmoedigd. Daardoor worden steeds vaker supermarkten overvallen. Van een levensmiddelenwinkel kan immers geen bastion worden gemaakt en is zodoende een relatief simpel te overvallen object”, aldus de woordvoerster van het CBL.

Om de overvalscriminaliteit op een voor het winkelend publiek niet storende manier tegen te gaan, heeft het Centraal Bureau in het veiligheidsplan een benadering gekozen waarin primair de nadruk ligt op het trainen van het winkelpersoneel. Ten eerste om bij een overval zo adequaat mogelijk te reageren en ten tweede om een overval te voorkomen door onder meer procedure-afspraken te maken over het openen van een winkel. Niettemin zijn volgens het concept enkele technische aanpassingen als een stil-alarm en een afdekklep op de kassa-lades evenzeer onontbeerlijk om een potentiële overvaller buiten de deur te houden.

Het CBL zegt zich er terdege bewust van te zijn dat deze technische maatregelen voor de kleine ondernemers “aan de dure kant” zijn. “Toch heeft onze gehele achterban laten weten te willen investeren in overvalpreventie.”