STELLINGEN

Slordige spelling van namen van verpleeghuisbewoners draagt bij aan hun identiteitsverlies.

G. ter Riet, Rijksuniversiteit Limburg

In het licht van de voortschrijdende overbevolking en de daarmee gepaard gaande vervuiling dient de kinderbijslag vervangen te worden door een vorm van kinderbelasting.

P. Verboon, Rijksuniversiteit Leiden

Leren spreken van een taal is veelal eenvoudiger dan communiceren.

E. Crone-Kraaijeveld, Erasmus Universiteit Rotterdam

Als universitaire en praktijk geörienteerde psychologen hun ivoren torens naast elkaar oprichten, kunnen ze misschien door middel van megafoons informatie uitwisselen.

H.M. Bakker, Rijksuniversiteit Limburg

De camouflage-pakken van het Nederlandse leger kunnen beter in baksteenrood en betongrijs worden vervaardigd.

G. van Wezel, Rijksuniversiteit Leiden

Indien men bij de geboorte de keus zou hebben om te zijner tijd aan coronaire hartziekten of aan een andere oorzaak te sterven, dient men het eerste te kiezen ten einde de levensverwachting te maximaliseren.

J. Kuipers, Rijksuniversiteit Limburg

De uitdrukking 'jazz en geïmproviseerde muziek' als gebezigd in de Nederlandse muziekwereld is een tautologische; zij miskent de ware aard van de muziekvorm jazz.

P.H.F. Bekker, Rijksuniversiteit Leiden

Het tempo waarin bedrijven en instellingen hun logo's en huisstijl veranderen, getuigt van weinig besef van identiteit.

H.O. Willems, Rijksuniversiteit Groningen