President Doedajev van Tsjetsjenië kondigt de noodtoestand af

MOSKOU, 16 SEPT. In Tsjetsjenië heeft president Dzjochar Doedajev gisteren de noodtoestand uitgeroepen in verband met de escalatie van de strijd tussen het regeringsleger en milities van de oppositie en in verband met manoeuvres die het Russische leger aan de noordgrens van Tsjetsjenië gaat houden. De maatregel voorziet onder andere in een nachtelijk uitgaansverbod.

De Tsjetsjeense oppositie heeft de afgelopen week getracht haar krachten te bundelen door een aantal milities van prominente tegenstanders van Doedajev onder een gemeenschappelijk bevel te plaatsen. Het is deze week twee keer tot een gewapend treffen tussen troepen van Doedajev en eenheden van zijn tegenstanders gekomen. Beide partijen hebben na afloop de winst opgeëist. Volgens waarnemers is moeilijk vast te stellen in hoeverre Doedajev nog de controle over het gebied buiten de hoofdstad Grozny in handen heeft.

Woensdag werd een bomaanslag gepleegd op de televisietoren bij Grozny, als gevolg waarvan Doedajev zijn belangrijkste spreekbuis verloor. Volgens Doedajev was de aanslag het werk van “bandietenformaties van de zogenaamde oppositie”. De aanslag zou het werk zijn van aanhangers van Roeslan Chasboelatov, de voormalige voorzitter van het Russische parlement, die er in Tsjetsjenië inmiddels een eigen militie op na houdt. De enige televisiezender die nog functioneert is Chasboelatovs zender, die in zijn geboortedorp staat. Deze zender bestrijkt weliswaar slechts een klein gebied, maar in dat gebied ligt wel de hoofdstad Grozny. Chasboelatov zei in een gisteren in een Russisch blad gepubliceerd vraaggesprek dat Doedajevs bewind “tot in de kern verrot is” en “binnen enkele dagen, hooguit enkele weken, zal vallen”.

Doedajev, die al sinds de eenzijdige uitroeping van de Tsjetsjeense onafhankelijkheid Rusland beschuldigt van pogingen hem ten val te brengen, heeft de noodtoestand mede uitgeroepen met het oog op de militaire manoeuvres van Russische troepen aan zijn noordgrens. In het decreet waarin Doedajev de noodtoestand uitriep werden “de voortdurende provocaties van de Russische strijdkrachten” als een van de motieven aangevoerd. De manoeuvres duren van 20 tot 24 september. Ze worden geleid door een generaal met een voor dergelijke manoeuvres ongebruikelijk hoge rang. (AP, Reuter)