Porceleyne Fles blijft verlies lijden

Ondanks een lichte stijging van het toerisme en daardoor een hogere verkoop van Delfts aardewerk, rekent Koninklijke Porceleyne Fles Anno 1653 voor geheel 1994 opnieuw op verlies uit te komen. In de eerste zes maanden van dit jaar boekte de onderneming een verlies van 295.000 gulden tegen een verlies van 382.000 gulden in dezelfde periode van 1993. Een lichtpuntje is dat het bedrijfsresultaat voor belastingen met 42.000 gulden nog net aan de positieve kant bleef. De begin dit jaar ingezette reorganisaties zullen in 1994 nog niet bijdragen aan een positief eindresultaat, zo deelde de directie in mei van dit jaar al mee. Voor het gehele jaar wordt een “aanzienlijke reductie van het verlies” verwacht ten opzichte van het negatieve resultaat over 1993 (1,6 miljoen gulden).

Het zit de Delftse aardewerkfabriek de afgelopen jaren niet mee. Over 1992 was er een verlies van 3,2 miljoen gulden, in 1991 van 778.000 gulden.