Oproep: economische blokkade van Vianen

VIANEN, 16 SEPT. Wethouder W. van den Berg van de Zuidhollandse gemeente Zederik heeft de bevolking opgeroepen tot een economische blokkade van de buurgemeente Vianen. Van den Berg verzet zich tegen het plan om de toegangswegen naar Vianen tijdens de ochtendspits voor vrijwel alle gemotoriseerd verkeer af te sluiten teneinde het sluipverkeer naar de Lekbrug onmogelijk te maken. De afsluiting treft veel inwoners van Zederik.

Van den Berg beroept zich op een 'grondrecht' van de inwoners van Zederik, dat ten zuidwesten van Vianen ligt, om binnendoor via Vianen naar de Lekbrug te rijden. Veel automobilisten uit het zuiden gebruiken de toegangswegen echter om de files op de A-27 (Breda-Hilversum) en de A-2 (Den Bosch-Utrecht) te ontwijken. Vaak is het stadje aan de Lek 's morgens doorsneden door een kilometerslange file van sluipverkeer.

Met de steun van Rijkswaterstaat wil Vianen alle tien toegangswegen van 6.30 uur tot tien uur 's morgens met wegversperringen blokkeren. Alleen bewoners uit de omgeving die in Vianen werken en meer dan zes kilometer moeten omrijden, kunnen een ontheffing krijgen. Zij krijgen een codeplaatje onder hun auto dat zorgt voor een automatische verwijdering van de blokkade. De afsluiting geldt vooralsnog alleen de ochtenduren, maar de Vianense wethouder Van de Bruggen heeft al gewaarschuwd dat de blokkade in de toekomst misschien ook 's avonds nodig is.

Vianen weigert ontheffingen te geven aan streekbewoners die voor hun werk aan de overkant van de Lek moeten zijn. Het gemeentebestuur wil de ontheffingen slechts op beperkte schaal toekennen, “omdat je anders de files naar de blokkades verplaatst, maar de hoeveelheid verkeer niet afneemt”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Ook ambtenaren van de gemeente die buiten Vianen wonen, krijgen geen ontheffing.”

Volgens Van den Berg zijn de inwoners van zijn gemeente niet verantwoordelijk voor de overlast. “Zederikers zijn geen sluipers.” De wethouder heeft de inwoners van Zederik opgeroepen om geen boodschappen meer te doen in de buurgemeente. “Als zij het hard spelen, kunnen wij dat ook. Maar het falend rijksbeleid is de oorzaak. Daardoor krijgen buurgemeenten ruzie met elkaar.”

Vianen hoopt dat de wegblokkades na 2003 niet meer nodig zijn, omdat dan de A-2 en de Lekbrug zijn verbreed. De afsluiting moet volgend jaar ingaan.