Nederland zoekt steun bondgenoten voor v.d. Broek

DEN HAAG, 16 SEPT. Nederland oefent druk uit op bondgenoten in de Europese Unie om de post buitenlandse betrekkingen voor commissaris Van den Broek ook in de toekomst zwaar genoeg te laten zijn. Lukt dat niet dan schuift het kabinet een andere kandidaat naar voren voor de Europese commissie. Pas dan kunnen ook partijbelangen bij de voordracht een rol spelen.

Dit zei minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) vanochtend vroeg op een speciaal daarvoor belegde persconferentie. Hij gaf toe dat hij niet zeker is van de afloop van het diplomatieke overleg dat nu wordt gevoerd en in dat geval “zit Nederland ook niet gebakken aan Van den Broek”. Van Mierlo acht het van groot belang dat de nieuwe commissaris buitenlandse betrekkingen impulsen geeft aan de Europese Raad van Ministers. De grote landen komen voor die post niet in aanmerking en Van den Broek heeft zich ook in het verleden gekwalificeerd, aldus Van Mierlo.

De pogingen van de fractie van de VVD, de verdeelde fractie van de PvdA en de Nederlandse Eurosocialisten om nu al met een andere kandidaat te komen omdat de post buitenlandse betrekkingen niet zwaar genoeg zou zijn noemde Van Mierlo niet in het belang van het overleg met de bondgenoten. “Een niet geïnformeerde buitenstaander zou denken dat hier sprake is van chaos, maar dat staat in schrijnende tegenstelling tot de koelbloedigheid waarmee het kabinet juist deze benoeming benadert. Ik heb respect voor de fracties, maar het kabinet bepaalt wie de Nederlandse commissaris wordt”.

De VVD, leden van de PvdA in de Tweede Kamer en Eurosocialisten zeggen dat de post buitenlandse betrekkingen al onder het bewind van Van den Broek van minder gewicht is geworden omdat de Britse commissaris Brittan veel zaken heeft opgeëist. Ook het onderdeel toetredingen is nu van minder belang. De relaties met Oost-en Midden-Europa worden waarschijnlijk door een andere commissaris behartigd nu er door de uitbreiding van de EU meer commissarissen komen.

Van Mierlo wilde daar vanochtend niet op ingaan omdat Santer nog met een rondreis langs de Europese hoofdsteden bezig is, waarbij hij de 'mogelijkheden en kansen' inventariseert. Pas daarna worden er volgens Van Mierlo voorlopige conclusies getrokken. Na het aantreden van de commissie op 1 januari volgt nog “een nacht van de lange messen” waarin definitieve besluiten worden genomen. “Maar de uitslag van die nacht zie je wel aankomen”, aldus Van Mierlo.