Mondriaan, Kandinsky in Spanje

MADRID, 16 SEPT. Naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van Piet Mondriaan en Wassily Kandinsky opende in Madrid gisteren een gecombineerde overzichtstentoonstelling van beider werk. In de tentoonstellingsruimte van het kunstfonds van de spaarbank La Caixa, die de organisatie en financiering van de tentoonstelling voor zijn rekening neemt, zijn 53 doeken van Mondriaan en 35 werken van Kandinsky samengebracht onder de titel “Twee wegen naar abstractie”. Behalve uit privé collecties zijn daarbij schilderijen geleend van het Haagse Gemeentemuseum, het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Centre Pompidou in Parijs en het Metropolitan in New York.

De tentoonstelling beoogt het verschil in ontwikkeling te illustreren van tijdgenoten Kandinsky (1866-1944) en Mondriaan (1872-1944) vanaf hun beider figuratieve beginperiode. Daartoe zijn vooral schilderijen, tekeningen, aquarellen en gouaches samengebracht uit de periode 1900 tot 1920. Daarnaast zijn enkele werken uit later periode tentoongesteld.

De tentoonstelling is samengesteld door curator Thomas M. Messer van het kunstfonds van de Caixa, ondermeer met medewerking van de Nederlandse Mondriaan-kenner Herbert Henkels. De werken zullen tot 13 november in Madrid worden getoond. De werken zullen vanaf 25 november tot 22 januari volgend jaar te zien zijn in de Barcelonese tentoonstellingsruimte van de Caixa.

    • Steven Adolf